Kam mēs ticam? Adventistu aptauja Latvijā

Šī ir pirmā reize, kad Adventistu draudzēs ir veikta tik plaša aptauja. Par to, kam mēs ticam. Un rezultāti ir interesanti, liek domāt un pārvērtēt, kam un kāpēc mēs patiešām ticam?
Šādas aptaujas pasaulē tiek veiktas jau sen. Regulāri tās notiek arī Adventistu baznīcā. Taču Latvijā līdz šim tādas nebija īstenotas. Ir daudz rakstu par pētījumiem ASV un Austrālijā. Tāpat anketēšana tiek veikta Eiropā.

VA redakcijā pirms kāda laika dzima doma – būtu interesanti uzzināt, vai mēs ticam un saprotam citādi, atšķirīgāk?
Ko mēs domājam par radīšanas stāstu? Cik daudz un ko ikdienā lasām? Kāda ir mūsu attieksme pret E.Vaitu, diētas jautājumiem, mūziku, homoseksuāliem cilvēkiem utt.

Ņemot vērā pieredzes trūkumu un tikai vispārējās zināšanas socioloģijā, apzinājāmies, ka nespēsim veikt zinātniski precīzu pētījumu. Uz tādu arī nepretendējam. Tādēļ daļēji jautājumus kopējām no līdzīgām ārzemju aptaujām. Taču gribējām būt pēc iespējas visaptveroši un precīzi. Galvenais izaicinājums bija iegūt, cik nu iespējams, reprezentatīvus datus.

Socioloģija ir zinātne, kurā precizitāte ir ļoti svarīga. Izveidojot atbilstošu pārstāvniecību, var iegūt visaptverošu ainu. Piemēram, Latvijā socioloģiskajās aptaujās tiek anketēti nedaudz virs tūkstoš cilvēkiem. Anketēšanas laukus Latvijā sadalot pēc teritoriālā principa, un anketēšanas laikā ņemot vērā vecuma, profesionālos un citus atbilstošus rādītājus, var iegūt salīdzinoši precīzus skaitļus. Protams, dažādām aptaujām tiek izmantoti atšķirīgi kritēriji.

Mēs secinājām, ka bez vecuma un dzimuma atšķirībām, kas ir svarīgas praktiski visās aptaujās, vēl būtu jāņem vērā tas, cik ilgi cilvēks ir draudzē un vai viņš ir vai nav dzimis adventistu ģimenē. Tāpat rēķinājāmies ar draudžu vēsturisko izcelsmi, taču teritoriālais princips (lauki vai pilsēta) šajā gadījumā mums nešķita būtisks faktors (lai gan aptauja tika veikta visos četros Latvijas reģionos un Rīgā).

Ņemot vērā pieredzes trūkumu, sākotnēji apņēmāmies anketēt 100 cilvēku. Realizējot konsekventu izlasi, tas būtu vairāk nekā nepieciešams, lai pārstāvētu salīdzinoši nelielo adventistu kopienu. Taču tā kā mums nācās piesaistīt virkni brīvprātīgo dažādās draudzēs, aptauja kļuva vēl plašāka. Rēķinājāmies arī ar to, ka šādās aptaujās daļa uzrunāto nevēlas atbildēt. Tomēr secinājām, ka atteikumu bija pat mazāk nekā socioloģisko firmu veiktajos pētījumos. Anketas bija iespējams aizpildīt gan elektroniskā, gan drukātā formātā. Un kopumā mēs esam aptaujājuši 255 cilvēkus.
Jāatzīst, aptauja lielā mērā bija mērķēta uz latviešu auditoriju. Proti, tajā netika iesaistītas vairākas Rīgas krievu draudzes.

Lūk, kvantitatīvie aptaujas rādītāji:
No 255 aptaujātajiem aptuveni 56 procenti ir sievietes, un nepilni 44 procenti ir vīriešu.
Vecuma ziņā lielākā daļa respondentu ir sociāli aktīvi cilvēki darbspējīgā vecumā. Nepilni desmit procenti aptaujāto ir jaunieši no 15-24 gadu vecumam (bērnus mēs neizjautājām). Gandrīz 7 procenti aptaujāto ir vecumā virs 65 gadiem. Bet 216 aptaujāto ir vecumā no 26 līdz 66 gadu vecumam. Tie ir cilvēki, kas šobrīd, mūsuprāt, pārstāv adventisma kodolu.
Gandrīz 60 procenti jeb 150 aptaujātie ir ar lielu garīgo pieredzi- proti, viņi ir draudzē ilgāk nekā 16 gadus. 30 cilvēki no aptaujātajiem draudzē ir salīdzinoši nesen – viņi ir kristījušies pēdējo 5 gadu laikā. Savukārt vēl gandrīz trešdaļa aptaujāto (75 cilvēki) draudzē ir aptuveni 10 gadus.
Visbeidzot, puse no respondentiem ir adventisti vismaz otrajā paaudzē (proti, viņi ir dzimuši un auguši adventistu ģimenē), bet otrai pusei aptaujāto nav adventistu saknes.
Aptauja nebija gara, lai cilvēkus neapgrūtinātu. Mēs lūdzām atbildēt uz 13 jautājumiem par dažādiem ticības punktiem, un turpmākajās dienās nākamajos rakstos pamazām iepazīstināsim ar aptauju rezultātiem. Daži no jautājumiem būs par ticības pamatpunktiem, daži par mazāk svarīgiem, taču adventismā aktuāliem jautājumiem. Taču, kā mums sacīja daudzi no intervējamajiem, aptauja ir likusi viņiem padomāt, kam īsti viņi tic. Cerams, arī jums, lasītājiem tas ļaus atbildēt sev – kam un kāpēc mēs ticam?

Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana