Nāve un Kristus atnākšana. Aptaujas analīze – 5.daļa

Turpinot apkopot Adventistu draudzēs veiktās aptaujas rezultātus (aptauja tika veikta aprīļa beigās – maija sākumā, par aptaujas metodoloģiju plašāk lasiet šeit – "Kam mēs ticam? Adventistu aptauja Latvijā") par to, kam cilvēki tic, secinājām, ka atbildes uz vismaz diviem jautājumiem ir līdzīgas visām vecuma grupām, un tās arī būtiski neatšķiras, grupējot respondentus pēc citām kategorijām.

Viens no jautājumiem ir par Kristus nākšanu. Līdzīgs jautājums tika uzdots Vispasaules Adventistu baznīcas veiktajā aptaujā pirms 4 gadiem (2013.gadā), kuru pārraudzīja Ģenerālkonference. Toreiz respondentiem bija jāatbild, vai, jūsuprāt, Kristus atnāks tuvāko 20 gadu laikā. 22 procenti aptaujāto pauda stingru pārliecību, ka Jēzus otrā atnākšana notiks jau šajos gados, bet 45 procenti teica, ka tas tā noteikti nebūs. (Ziņa bija publicēta Adventistu ziņu aģentūras ANN biļetenā 2013.gada 22.oktobrī, tolaik tika aptaujāti 41 tūkstoš respondentu, kas reprezentēja vairāk nekā 15 miljonus adventistu visā pasaulē.)

Mēs nolēmām laika grafiku paplašināt. Jautājām, vai domājat, ka Kristus atnāks tuvāko 50 gadu laikā. Vairāk respondentu – gandrīz 29 procenti – pauda pārliecību, ka tas šajā laika posmā notiks. Tikai 11,4 procenti netic tik drīzam pasaules galam. Pārējie 60 procenti atbildēja, ka viņi nezina. VA redakcija pieņem, ka ar atbildi „ nezinu” ir pausta Bībeliskā patiesība, ka atnākšanas laiku un stundu neviens nezina.


Atbildes ir diezgan līdzīgas dažādās vecuma grupās. Visjaunākie respondenti (vecumā no 15-24 gadiem) pauda mazliet lielāku pārliecību. Mazāk bija atbilžu „nezinu”, bet viņi ir gan vairāk optimisti, gan arī skeptiķi.
Savukārt seniori jeb respondenti vecumā no 65 gadu vecuma ļoti reti atbildēja ar vārdu „nē”.

Jāpiebilst, ka mēs atbildēs neatradām būtiskas atšķirības, grupējot cilvēkus gan pēc viņu adventistu saknēm, gan pēc tā, cik ilgi cilvēks ir draudzē. Tātad mazāk nekā trešdaļa adventistu ir pārliecināti par drīzu Kristus atnākšanu tuvākā pusgadsimta laikā.

Aptaujā toties bija kāds jautājums, uz kuru atbildot, respondenti izrādīja ļoti lielu vienotību. Tā ir viena no adventistu mācībām, par kuru reti kurš šaubās. Ne tikai sabats (tā kā aptaujas visā pasaulē rāda, ka adventisti par sabata nozīmi ir pārliecināti, mēs šo jautājumu neuzdevām), bet arī mācība par pēcnāves stāvokli absolūti lielākajai adventistu daļai šķiet ļoti pārliecinoša.

Mēs uzdevām jautājumu, kas notiek ar cilvēku pēc nāves. Un piedāvājām vairākus atbilžu variantus. Apkopojot visas atbildes, arī tās, kurās cilvēki izvēlējās savu atbildi pamatot precīzāk, mēs secinājām, ka 90 procentu adventistu tic tam, ka cilvēks nomirstot aizmieg un gaida Kristus augšāmcelšanu. Tikai trīs no 255 respondentiem (1 procents) atbildēja, ka cilvēks nonāk vai nu ellē vai paradīzē. Bet 10 procenti atzina, ka viņi nezina, kas notiks, viņiem nomirstot.

Lūk, dažas no paplašinātām atbildēm, no kurām pāris ir arī savdabīgas:
 • cilvēka apziņa, esība tiek nodota glabāšanā Dievam (savu garu es nododu tev). Mūs uztaisīs no jauna un "pārrakstīs esību/apziņu" jaunā ķermenī (tādā pašā priekš sadedzināšanas vai nemirstīgā priekš paradīzes).
 • Cilvēka miesa tiek aprakta, atkal paliek par zemi. Cilvēka gars nonāk otrajās debesīs
 • Cilvēks nomirst, kapā tas ir bezapziņas stāvoklī, bet dienā, kad nāks Kristus, taisnie taps augšāmcelti uz dzīvību, bet ļaunie - uz sodu.
 • Dvēsele turpina eksistēt.
 • Mūsu miesa sapūst vai tiek izkaisīta un paliek zemē, bet mūsu dvēseli Dievs uzmodinās, kad nāks otrreiz.
 • Nekristieši, kas nav no atlikuma, sāk degt uzreiz.
 • Nezinu, šis jautājums ir ļoti neskaidrs. Bībelē ir daudzas vietas, kas norāda, ka varbūt cilvēks tomēr kaut kur nonāk pēc nāves.
 • Pretējais process radīšanai. Miesa atgriežas par pīšļiem, un dzīvības dvašu paņem Dievs, kas to ir devis.
 • Tā ir pāreja no šī laika un telpas Dieva laikā un telpā. Tā ir kā līnija kaut kā beigām un kaut kā sākumam.
 • Viss nebeidzas, bet kā/ kad tieši turpinās - mums ir tikai pieņēmumi.
Apkopojot, var secināt: lai arī sava vieta ir šaubām un pieņēmumiem, Adventistu baznīcas konfesionālā izpratne par pēcnāves stāvokli absolūtam vairumam šķiet Bībelē pamatota un uzticama.

Nākamajā rakstā ielūkosimies adventistu atbildēs par radīšanu un evolūciju. Šajā jomā atbildes būs krietni atšķirīgākas.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
  Blogger komentāri
  Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana