Mēs vēlreiz gribam pateikties visiem, kas iesaistījās aptaujas organizēšanā, kā arī tiem, kas piekrita atbildēt. Esam pirmo reizi ieguvuši diezgan reprezentatīvus datus par to, kam un kā tic Septītās dienas adventisti Latvijā.


Secinājums: esam ļoti dažādi. Dažos jautājumos esam konservatīvi (protams, šāds vērtējums ir vispārināts), citos liberāli un brīvdomātāji.

Labprāt paši lasām, pētām un interesējamies. Taču pagaidām izskatās, ka paaudžu maiņa šo rādītāju mainīs. Baznīcai ir jādomā par veidiem, kā tā uzrunā un komunicē ar jaunāko paaudzi.

Dažas Adventistu baznīcas doktrīnas lielākajai daļai draudzes locekļu šķiet pārliecinošas, piemēram, par to, kas notiek ar cilvēku pēc nāves. Ir savukārt mācību punkti, kas tiek būtiski apšaubīti. Īpaši vērts pieminēt atbildes par pasaules radīšanas jautājumu. Šķiet, skepse par oficiāli pieņemto skaidrojumu ir lielāka nekā pieņemts uzskatīt.

Jautājumā par homoseksuālām attiecībām esam ļoti konservatīvi. Atšķirībā no Rietumu valstīm, Latvijā pret tām izturas krietni noraidošāk. Lai gan vairums domā, ka baznīcu durvīm jābūt atvērtām jebkuram cilvēkam, tomēr daudzu kategoriskā nostāja un prasība mainīties droši vien ir iemesls, kādēļ respondenti atzina- viņi draudzē šādus cilvēkus nav sastapuši. Iespējams, kādi savu orientāciju slēpj, taču visticamāk homoseksuāli cilvēki, zinot par cilvēku attieksmi, pa baznīcas durvīm iekšā nenāks.

Mūzikas stilu ziņā esam diezgan liberāli. Vairumam nav iebilžu pret modernu rokmūziku.

Iespējams, vislielākā nesakritība vērojama draudzes locekļu attieksmē pret Elenu Vaitu un to, ko viņa ir rakstījusi. Lai gan 2/3 draudzes locekļu uzskata E.Vaitu par īpašu Dieva pravieti, tomēr viņas rakstīto bieži pat vairums no šiem respondentiem nevērtē kā saistošu. Visvairāk tas redzams diētas jautājumos. Viņas salīdzinoši stingros ieteikumus pārtikas izvēlē lielākā daļa neņem vērā.
Droši vien lasot šos mūsu apkopojumus, daudziem radās savi jautājumi, ko gribētos noskaidrot. Kaut kad nākotnē, cerams, varētu būt atkal citas anketas un citi jautājumi.

Bet šobrīd tiem, kas vēlas, ir iespējas subjektīvi interpretēt jeb skaidrot šos uzzinātos rezultātus. Katram cilvēkam ir savi iemesli un argumenti, kāpēc viņš tic vai rīkojas tieši tā.
Mēs šo interpretāciju atstājam lasītāju ziņā.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana