Geji un lesbietes draudzē. Aptaujas analīze – 8.daļa

Adventisti Latvijā pret homoseksuālām attiecībām ir krietni noraidošāki nekā ASV. To mēs secinājām, veicot draudzes locekļu aptauju (plašāk par aptaujas metodoloģiju lasiet šeit – "Kam mēs ticam? Adventistu aptauja Latvijā"). Lielākā daļa respondentu šajā jautājumā pauda negatīvu attieksmi.

Šis mūsu veiktajā aptaujā bija vissarežģītākais jautājums. Formulējums anketā bija vienkāršs: kāda ir Jūsu attieksme pret homoseksuāliem cilvēkiem? Taču mēs, piedāvājot atbilžu variantus, ļāvām atzīmēt vairākus. Tas ļāva saprast kopējo noskaņojumu.

Vairāk nekā 10 procenti izvēlējās tikai vienu - visstriktāko no atbildēm: homoseksuālas attiecības ir grēks, un kristiešiem šī nostāja ir skaidri jāpauž. Nekādi citi komentāri (kas arī bija iespējams) pievienoti netika vai arī bija ļoti kategoriski.
Vēl apmēram 15 procenti izvēlējās nākamo variantu: draudze ir atvērta visiem cilvēkiem, taču, ja homoseksuāli cilvēki grib kļūt par kristiešiem, viņiem ir jāmainās un homoseksuālās attiecības jāpārtrauc. Arī šie cilvēki papildus komentārus nepievienoja.
Taču visvairāk respondentu pasvītroja abas minētās atbildes. Tāpēc mēs šeit redzamajā grafikā tās apvienojām. Šie cilvēki skaidri pauž viedokli, ka viendzimuma seksuālās attiecības ir grēks, un draudzē tādām nav vietas. Šādu cilvēku ir vairāk nekā puse.

Mazāk nekā 20 cilvēki izvēlējās pielaidīgāku attieksmi, nosaucot to par grēku, taču paužot uzskatu, ka šis jautājums katram jākārto personīgi attiecībās ar Dievu, un draudzei šādiem cilvēkiem jābūt atvērtai jebkurā gadījumā. Apmēram 10 cilvēku pauda viedokli, ka tas ir grēks, taču tam nebūtu jāpievērš lielāka uzmanība kā citiem grēkiem.

Tikai 4 procenti adventistu uzskata, ka homoseksuālas attiecības nav grēks. Bet 17 procenti domā, ka šis ir jautājums ir katra privāta lieta, un mums jāpieņem katru tādu, kāds viņš ir.
Vēl 5 procenti atzina, ka viņiem šis jautājums nav skaidrs

Salīdzinot ar līdzīgu aptauju ASV, Latvijas adventisti ir noraidošāki. Saskaņā ar žurnālā „Adventist Today” publicētajiem aptauju rezultātiem, 53 procenti adventistu ASV uzskata, ka geji un lesbietes var būt draudzes locekļi. Tikai 47 procenti uzskata, ka tādiem nav vieta draudzē. Tiesa, ASV aptauja atklāj to, ka tur noraidījums pret grēku nenozīmē noraidījumu cilvēkiem. 86 procenti ASV adventistu homoseksualitāti uzskata par grēku, taču vēl vairāk 94 procenti uzskata, ka draudzei jābūt atvērtai ikvienam, arī gejiem un lesbietēm.

Atgriežoties pie Latvijas aptaujas – mēs neatklājām atšķirību attieksmē starp sievietēm un vīriešiem. Vienīgais, ko salīdzinot varam redzēt – vīrieši biežāk atzīst, ka viņiem šis jautājums nav skaidrs, tāpēc viņiem ir grūti atbildēt. Sievietes pauž noteiktāku attieksmi.

Lai arī Adventistu baznīcu un tās draudzes locekļus šajā jautājumā var uzskatīt par konservatīviem, aina nākamajos gados varētu mainīties. Sagrupējot respondentus pēc to vecuma, var redzēt noteiktas tendences.
Visliberālāk šo jautājumu uztver jaunieši. Vecuma grupā no 15-24 gadu vecumam strikto atbilžu bija mazāk, bet krietni lielāks ir to cilvēku skaits, kas homoseksualitāti neuzskata par grēku (17%).
Līdzīga aina ir nākamajā vecuma grupā no 25-39 gadu vecumam. Taču šajā vecumā populārs ir viedoklis, ka intīmie jautājumi ir katra cilvēka personīgās attiecības ar Dievu, un draudzei jābūt šiem cilvēkiem atvērtiem.

Cilvēki no 40 līdz 65 gadu vecumam ir jau daudz noraidošāki. 60 procenti izvēlējās striktākās no atbildēm.
Seniori ir viskategoriskākie. Absolūtais vairums – 81 procents – pauda pārliecību, ka homoseksuālas attiecības ir grēks, kristiešiem šī nostāja ir skaidri jāpauž, un ja geji vai lesbietes grib kļūt par kristiešiem, viņiem ir jāmainās un homoseksuālās attiecības jāpārtrauc. Tiesa, 13 procenti atzina, ka viņiem uz šo jautājumu ir grūti atbildēt. Bet citas- pielaidīgākas- atbildes nebija.

Šis bija jautājums, kurā daudzi izvēlējās paskaidrot savu nostāju plašāk vai arī to pierakstīt zem atbildes „cits”. Tā kā šīs atbildes atklāj ļoti pretrunīgo viedokļu spektru, publicējam gandrīz visas:
 • Šis jautājums mani mulsina, bet ir ļoti žēl šo cilvēku, grūti viņus saprast. Domāju, ja viņi tiešām pieņems Kristu, tad šis jautājums noteikti risināsies. Godīgi sakot, neesmu draudzē sastapusies ar šādiem cilvēkiem, tikai ārpus draudzes.
 • Mana attieksme pret viņiem ir kā pret jebkuru citu slimu cilvēku.
 • Bībelē minēts, ka galvenais bauslis ir mīlestība, homoseksuāļi arī mīl viens otru. Domāju, ka homoseksuālisms ir slikts, tomēr Dievs mīl visus. Nesaprotu kāpēc mūsdienās to tik ļoti izceļ.
 • Draudzei jābūt atvērtai visiem, bet izmaiņas var sagaidīt pēc tam, kad cilvēks kļuvis par kristieti. Šis grēks nav ne lielāks, ne mazāks par citiem, to nevajag nedz popularizēt un kur nu vēl lepoties (piedalīties praidā).
 • Domāju, ka Dievs izmaina šādu cilvēku dzīves, ja viņi to no sirds Viņam lūdz un vēlas!
 • Draudze ir atvērta visiem cilvēkiem, mēs viņus pieņemam tādus, kādi viņi ir, un intīmie jautājumi ir katra privāta lieta attiecībās ar Dievu, taču iet ielās un dižoties sabiedrības priekšā ir slikti. Dievs ir definējis savā Vārdā, ka tā ir viena no daudzām grēka izpausmēm. Dievs var uz ticības pamata dāvināt brīvību no šīm tieksmēm. Tāda pieredze jau ir. Homoseksuāli cilvēki ir jāmīl tā, kā Kristus to būtu darījis.
 • Tas ir jautājums par ģenētiku. Kāpēc gan viena cilvēku nobīde, būtība būtu jāizceļ citu priekšā.
 • Draudze ir atvērta visiem cilvēkiem, mēs viņus pieņemam tādus, kādi viņi ir. Ar mīlestību draudzei individuāli jākalpo šiem cilvēkiem tāpat kā citiem grēciniekiem. Patiesība, ka šī lieta ir grēks, nav jāslēpj, bet šī patiesība jāpasniedz ar mīlestību. Ne publiski, bet individuālās attiecībās. Homoseksuālam cilvēkam nav pieļaujami draudzes galvenie amati.
 • Homoseksuālisms ir slimība, kuru jāpalīdz cilvēkiem ārstēt. Un reizēm to sanāk darīt arī draudzē.
 • Ir svarīgi saprast, kādēļ cilvēks ir homoseksuāls. Vai tā ir izlaidība vai reāla kļūda ģenētiskajā materiālā. Dievs ir varens un spēj dziedināt un mainīt seksuālo orientāciju. Draudzei nevajadzētu pievērt acis un atbalstīt šādu izlaidību!
 • Kamēr tas netiek popularizēts draudzes iekšienē, tikmēr es to pieņemu. Es nevēlētos, lai mūsu bērni redzētu baznīcā, ka tas ir normāli (divi viena dzimuma cilvēki sēž blakus, mīļi apķērušies).
 • Katrs cilvēks ir īpašs, un es neesmu Dievs, lai tos tiesātu.
 • Man šis jautājums ir ļoti sāpīgs, jo mans brālēns ir homoseksuāls. Redzu, cik viņam ir mīlestības pilnas attiecības ar savu partneri jau vairāk nekā 15 gadu, domāju, cik gan viegli būtu šīs attiecības pārtraukt...
 • Uzskatu, ka mīlestība ir pāri visam, jo tā mūs ir mācījis Jēzus. Daudz vieglāk ir saskatīt otrā cilvēkā skabargu, bet baļķi savā acī neredzēt. Tad vēl, ieraugot otrā skabargu, viņu nosodīt un pazemot. Es Jēzus mīlestību izjūtu kā citu cilvēku pieņemšanu, neskatoties uz to, kādi viņi ir. Dievs mūs ikvienu māca - mēs mācāmies, augam un pilnveidojamies katru dienu, ja vien esam atvērti Dieva Gara vadībai. Tieši tāpēc arī šajā jautājumā es atturos nosodīt citus cilvēkus. Mēs neviens neesam par otru labāki. Dievs savā mīlestībā pieņem visus cilvēkus. Jēzus teica; "Ej un negrēko vairs!"
 • Vajadzētu izšķirt homoseksuālus, bezdzimuma un divdzimumu cilvēkus. Jautājums pārāk vispārīgs.
 • Bībelē ļoti labi ir parādīts, kas notika tur, kur valdīja izvirtības.
 • Domāju, tādi cilvēki var nākt uz draudzi, ja ir vēlēšanās dzirdēt par Dievu, bet kristīt tādus mēs nevaram, jo šis ir atklāts grēks.
 • Draudzē ir jāpieņem visi tādi, kādi viņi ir. Ikkatram grēciniekam jābūt pieejai pie Dieva. Jāienīst grēks atšķirti no cilvēka. Cilvēks ir jāmīl un jālūdz Dievs, lai atbrīvo šo cilvēku no šī grēka. Pret cilvēku ir jāizturas ar mīlestību. Vien tādējādi viņš varēs arī pietuvoties Dievam un gūt uzvaru pār šo grēku.
 • Esmu lepns, ka draudzes locekļi izmanto visus modernos līdzekļus, lai uzrādītu homoseksuālisma grēku. Ar paša sātana medijiem vēršas pret viņu pašu.
 • Neizslēdzu variantu, ka šie cilvēki tādi ir jau gēnu līmenī caur dzīvnieku valsts produktiem, kuri tiek baroti ar steroīdiem.
 • Karot nevajag, bet, ja Dievam ir kas par to sakāms - neba paša cilvēka spēkos ir mainīties, vienīgi Gars var ko izmainīt. Draudzei nav varas par to, tā ir tikai vieta, kur tam var palīdzēt notikt.
 • Ja cilvēkam ir homoseksuālas tieksmes, tas pats par sevi nav grēks. Grēks ir šo tieksmju apmierināšana.
 • Uzskatu, ka mums ir nepieciešamības gadījumā jārunā par Bībelē doto Dieva vēsti šajā jautājumā. Paliek paša cilvēka ziņā, ko viņš "ar to iesāks". Esmu kategoriski pret to, ka homoseksuālisms tiek popularizēts un sabiedrība tiek pieradināta pie domas, ka tā ir norma.
 • Esi homoseksuāls, bet neuzbāzies man ar savu pārliecību, stāstot, ka tas ir normāli! Mani neinteresē citu personīgā dzīve.
 • Neiedziļinos šajā jautājumā. Tā ir sātana mesta bulta cilvēkiem.
 • Izturos pret viņiem kā pret visiem cilvēkiem.
 • Kristus ir Glābējs no visiem grēkiem, un Viņš spēj no tiem visiem šķīstīt. Draudzei, kas vēlas būt saskaņā ar Kristus principiem, ir jābūt brīvai no ikviena grēka.
 • Tas ir grēks, bet ar viņiem ir jārunā ar Jēzus attieksmi, ne ar Bībeli pa galvu.
 • Redziet, ja jautājums ir par homoseksuāliem cilvēkiem, tad mana attieksme pret tiem ir tāda pati kā pret citiem cilvēkiem; tāda, ar kādu mūs Jēzus ir aicinājis būt - mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. No tā mūs pazīs, ja mums būs mīlestība savā starpā. Dievs šos cilvēkus mīl tikpat ļoti kā mani. Ja pasaulē būtu bijis tikai viens cilvēks un tas būtu bijis homoseksuāls, Jēzus ar tikpat lielu mīlestību būtu nomiris arī par viņu. Bet, ja mēs runājam par homoseksuālismu, tad jā, tas ir grēks, ko Bībele skaidri atzīst par tādu; tas ir grēks, kas ir nešķīsts. Ja homoseksuāli cilvēki patiesi vēlas kļūt par Kristus sekotājiem, viņiem vajadzētu to redzēt Dieva Vārdā. Ikviens, kas vēlas sekot Jēzum, ievēro baušļus, dara to, kas teikts Dieva Vārdā. Ja mēs vēlamies būt Kristus sekotāji, mums tas neliksies nekas briesmīgs atdot savu seksuālo orientāciju Viņa ziņā, lai Viņš to sakārto pēc sava nodoma, jo Dieva Vārdā skaidri atklāts, ka homoseksuālisms ir grēks (Romiešiem 1. nodaļa). Man pašai ir divas draudzenes, kuras ir homoseksuālas un biseksuālas. Jā, sākumā bija neizsakāmi grūti to saprast. Viņas arī zina manu nostāju un viedokli par to, tomēr tas nenozīmē, ka es viņas nemīlu vai nepavadīšu laiku ar viņām. Un viņas to ciena un saprot, tāpat kā es viņas cienu viņu izvēlē.

Nākamajā rakstā noskaidrosim adventistu attieksmi pret moderno rokmūziku.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
  Blogger komentāri
  Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana