Par finansiālo situāciju Latvijas Adventistu Baznīcā


Gaužām nesen viens no Latvijas adventistu mācītājiem, pieminot Reformācijas 500. gadadienu, savā Facebook profilā bija publicējis Lutera rakstīto par naudu un cilvēku gatavību atbalstīt Dieva vēsts sludināšanu. Raksts lika domāt, un komentāru sadaļā izraisījās diskusijas par finansiālo situāciju draudzēs un mācītāju atalgojumu. Tajā iesaistījās arī pāris adventistu mācītāju. Viens no viņiem rakstīja:
Tikai tāpēc, ka mūsu sievas smagi strādā, mēs varam atļauties darīt šo darbu. 
Jau tās pašas dienas vakarā parādījās tādi komentāri, ka mācītājs nolēma labāk visu šo saraksti izdzēst. Kā rakstīja viena no draudzes loceklēm, — mācītājam par naudu nav jādomā; viņam gandrīz vai jābūt priecīgam, ka var strādāt Dieva darbā kaut par velti, bet Dievs parūpēsies par viņu vajadzībām. Publikācijas autors saņēma arī nopietnākus personiskus pārmetumus.

Šī atklātā un sāpīgā sarakste lika mums aizdomāties. Kā tad Dievs rūpējas par saviem darbiniekiem? Kāda ir pašreizējā situācija draudzēs? Un kāpēc Adventistu baznīca, kas savulaik lepojās, ka viņu mācītā izpratne par desmitās tiesas došanu tai ļauj darboties un augt sekmīgāk nekā citām konfesijām, ir nonākusi situācijā, kad tā spēj algot tikai vienu mācītāju uz divām draudzēm?

Nākamajās dienās publicēsim vairāku rakstu sēriju par šo tēmu. Apspriežoties „Vēstis adventistiem” redkolēģijā, nolēmām izvērtēt gan to, kāda ir finansiālā situācija Latvijā, gan palūkoties, kā adventistiem klājas citviet pasaulē — mūsu darbā iesaistījies mācītājs Aivars Ozoliņš, kurš daudzus gadus ir strādājis ASV, bet šobrīd kalpo Filipīnās. Mēs arī esam aprunājušies ar mācītājiem un uzklausījuši draudzes locekļu sacīto. Tāpat apzinājām situāciju citās konfesijās Latvijā. Un izdarīsim savu analīzi, kāpēc aina ir tik skumīga un ko tas liecina par mums pašiem.

Mēs sāksim mūsu rakstu sēriju ar stāstu no Līvāniem, kur pulcējas viena no mazākajām adventistu draudzēm Latvijā. Tur finansiālās turbulences dēļ no savu pienākumu pildīšanas pirms pāris nedēļām atcelts ilggadējais draudzes vecākais. Līvānos notikušais ļoti spilgti atklāj to sarežģīto situāciju, kādā nonākušas adventistu draudzes Latvijā. Par to sekojošajā rakstu sērijā:

1. Kā Līvānu draudze pazaudēja savu vecāko
2. Mācītāju algas Adventistu Baznīcā Latvijā
3. Kā citviet pasaulē adventisti risina algu jautājumu?
4. Mācītāju algas dažādās Baznīcās Latvijā
5. Baznīcas nauda un "desmitais"
6. Kam uzticas draudzes locekļi?
7. Kur paliek Dieva nauda?
8. Ko vajadzētu mainīt Adventistu Baznīcā Latvijā?

Par finansiālo situāciju Latvijas Adventistu Baznīcā Par finansiālo situāciju Latvijas Adventistu Baznīcā Reviewed by VA redakcija on otrdiena, novembris 28, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

Nodrošina Blogger.