Trīsvienības doktrīnas izaicinājumi

Kamēr Vispasaules adventistu baznīcas administrācijai lielākos izaicinājumus raisījis jautājums par sieviešu ordināciju un līdztiesību, adventistu draudžu līmenī arvien pamanāmākas diskusijas izvērsušās par Trīsvienību. Pieaug to adventistu skaits, kas noliedz Trīsvienības doktrīnu un apgalvo, ka tic tikai vienam Dievam – Tēvam.

2017.gada 28.oktobrī Ukrainā notika dievkalpojums, kura dalībnieki paziņoja par jaunas draudzes veidošanu. Viņi sevi dēvē par „Septītās dienas adventistu draudzi, kas tic vienam Dievam”. Tās mācītājs ir cilvēks, kurš izslēgts no Adventistu baznīcas rindām. Lai arī draudze nav liela un par savu pievienošanos tai paziņojuši 14 cilvēki, daudzie sveicieni, kas draudzes dibināšanas dievkalpojumā tika nodoti no viesiem, rāda, cik ideja ir populāra arī citās valstīs - Moldovā, Krievijā. Un arī Latvija nav izņēmums.

Neoficiālā draudze Latvijā, kas tiek dēvēta par “Kalna draudzi”, pulcējas Kuldīgā. Tās mācītājs ir savulaik no Adventistu baznīcas izslēgtais Aldis Roslēvičs. Lai arī paši sapulču apmeklētāji sevi uzskata par adventistiem, vairums no viņiem nav oficiālās baznīcas sarakstos, jo ir izslēgti. Adventistu baznīcas Latvijas draudžu savienības sekretārs Ģirts Rozners, kurš šogad viesojās šajā Kuldīgas neoficiālajā draudzē, gan saka, ka ir sajutis viņu vēlmi piederēt lielajai Adventistu baznīcas saimei. Viņi jūtoties netaisnīgi aizvainoti un nepamatoti izstumti no Adventistu baznīcas. Tomēr, vai tas ir iespējams ar šādām doktrinālo izpratņu atšķirībām, Ģ.Rozners nebija pārliecināts.

Neoficiālās draudzes mācītājs Aldis Roslēvičs sarunā ar VA pauda pārliecību, ka viņi savu ticību balsta Bībelē un Elenas Vaitas rakstos. Kā uzskata A.Roslēvičs, Adventistu baznīca ir atkāpusies no pirmatnējās skaidrības.
Visās adventistu doktrīnās ir vērojamas atkāpes. Tās kļuvušas liberālas. Mēs esam konservatīvāki. Mēs ņemam nopietni vērā E.Vaitas darbus un neesam aizgājuši prom no adventistu mācībām, drīzāk esam stingrāk tajās nopamatoti.

Tie, kas ir interesējas par Adventistu baznīcas vēsturi, zina, ka konfesijas pirmsākumos vairums adventistu pionieru noliedza Trīsvienības doktrīnu kā nepieņemamu. Piemēram, aktīvi pret to iestājās Elenas Vaitas vīrs Džeimss Vaits. Savukārt E.Vaitas darbus izmanto gan Trīsvienības piekritēji, gan noliedzēji. Kā apgalvo vēsturnieki, E.Vaita dzīves otrajā pusē arvien vairāk rakstīja un runāja par Kristus dievišķumu, savukārt pret trīsvienību vērstie adventisti aicina atgriezties pie adventisma pirmsākumiem, paužot pārliecību, ka vēlākajos gados baznīca ir atkritusi no sākotnējās ticības.

Rīgas Centra draudzes loceklis Valdis Dahs ir viens no tiem, kurš šobrīd nav izslēgts no Adventistu draudzes, taču sestdienās no galvaspilsētas dodas uz dievkalpojumiem Kuldīgā. Viņš kopā ar vēl sešiem cilvēkiem šogad kristīts atkārtoti, darot to tikai Jēzus Kristus vārdā. Jautāts, kāpēc tas bija vajadzīgs, viņš atbild, ka līdz šim bijis kristīts Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, taču tā kā tas neesot saskaņā ar Bībeli, tad viņš kristījies vēlreiz tā, kā rakstīts Apustuļu darbu grāmatā.

Valdis Dahs neslēpj, ka ik nedēļu brauc uz Kuldīgu tieši doktrinārās izpratnes dēļ.
Ja tu tici vienīgajam Dievam, tad Tu dosies meklēt to grupu, kur pulcējas līdzīgi domājošie. Jo ir svarīgi satikties ar tiem, kas tic un domā līdzīgi,
saka Valdis, piebilstot, ka viņš tāds nav vienīgais. Viņš zinot virkni līdzīgi domājošu adventistu dažādās Latvijas vietās, no kuriem daži dodas uz Kuldīgu, citi pagaidām neapmeklē nevienu draudzi (viņš piemin Siguldu), citi iet uz esošajām adventistu draudzēm.

Kuldīgas grupas vadītājs Aldis Roslēvičs saka, ka viņu mērķis nav uzbrukt Trīsvienībai, piebilstot, ka to neesot iespējams apkarot, un viņi arī neesot koncentrējušies karam. Taču viņi arī negrasoties klusēt par savu ticību un pārliecību. Tāpēc grupa pamazām savu darbību izvērš arvien plašāku. Šobrīd dievkalpojumus Kuldīgā apmeklē apmēram 25-30 cilvēki, un viņu skaits pēdējos gados ir pieaudzis. Šos dievkalpojumus viņi tiešraidē translē telefonkonferencēs, lai tiem varētu pieslēgties citi, kas uz Kuldīgu atbraukt nevar. A.Roslēvičs saka, ka neklātienē viņu dievkalpojumos piedalās gan no Norvēģijas, gan Vācijas un Austrijas. Tagad tapšot arī videoieraksti. Savukārt mājaslapā var sekot līdzi draudzes dzīvei un iepazīties ar jaunākajiem ierakstiem un pašu gatavoto sabatskolas materiālu. Tas esot balstīts uz Bībeli un E.Vaitas darbiem – piebilst A.Roslēvičs.

Lai gan Kuldīgas grupa vairākkārt mēģinājusi reģistrēt savu darbību oficiāli, viņiem tas līdz šim nav izdevies. Saskaņā ar Latvijas likumiem, nav iespējams izveidot draudzi, lietojot bez atļaujas konfesijas nosaukumu vai piederības zīmes. Adventistu baznīcas vadība ir paudusi gatavību diskutēt par tālākajām savstarpējām attiecībām- Draudžu savienības sekretārs Ģirts Rozners esot pilnvarots sagatavot vēstuli par nosacījumiem, ar kādiem Kuldīgas grupa varētu iekļauties Adventistu Baznīcas Draudžu savienībā. Kā Ģ.Rozners sacīja VA, sākotnējās sarunas būtu par vispārējiem un organizatoriskiem nosacījumiem. Jautāts, vai atšķirīgā izpratne par Trīsvienības doktrīnu nebūtu šķērslis, Draudžu savienības sekretārs atzina, ka, viņaprāt, šo jautājumu noteikti būtu jāizvērtē.

Runājot par tendenci noliegt Trīsvienību, Ģirts Rozners sacīja, ka nesaprot, kāpēc šis jautājums ir kļuvis aktuāls.
Kāpēc šiem cilvēkiem tas kļuvis tik nozīmīgi, ka to vajag pārskatīt? Man tas nav saprotams. Protams, jautājums par Trīsvienību nav vienkāršs. Tas ir piedzīvojis visādas vēsturiskās peripetijas jau kopš agrīnās kristietības.  Trīsvienības izpratne veidojās, kad kristieši vēlējās atbildēt uz jautājumu, kas ir Jēzus. Ja Viņš ir Dievs, tad taču nevar būt daudz Dievu! Tā radās izpratne par vienu Dievu trijās izpausmēs. Pēc tam, kad kristieši pēc nopietnām diskusijām nonāca pie vienotas izpratnes, to atkal aktualizēt – man tas liekas arhaisms. Ko tas būtisku maina katra personiskajā ticības dzīvē, ja cilvēks tiek kristīts tikai Kristus, nevis arī Tēva un Gara vārdā? Ja nu vienīgi to, ka tādējādi viņi atšķiras no visiem pārējiem un tā kļūst par viņu identitāti. Bet ko tas dod pasaulei? Ja mēs gribam atšķirties no citiem, ir tik daudz citu iespēju, kā būt atšķirīgiem ar labiem darbiem, kalpošanu citiem, nevis ar jaunām definīcijām.

Jāpiebilst, ka visas oficiāli atzītās kristīgās baznīcas Latvijā ir pieņēmušas kristietības pamatdoktrīnu par Trīsvienību. Zināmā lielākā ticīgo grupa, kura neatzīst Trīsvienību, ir Jehovas liecinieki. Tieši šī iemesla dēļ pārējās kristīgās baznīcas Jehovas lieciniekus neatzīst par kristiešiem. Šīs mācības pamatā ir izpratne, ka Jēzus bija Dieva sūtnis, Dieva Dēls, bet ne Dievs, Kristus ir piedzimis, tātad Viņam ir pirmsākumi, un Viņu nedrīkst pielūgt.
Trīsvienības doktrīnas izaicinājumi Trīsvienības doktrīnas izaicinājumi Reviewed by VA redakcija on piektdiena, novembris 10, 2017 Rating: 5

4 komentāri:

  1. Ko nozīmē vārds trisvieniba? Dievs , Jēzus , un Dieva SVĒTAIS GARS , viņi ir vienoti grēcinieku glābšanai.Dievs visu valdinieks , kas visu varu ir nodevis Savām Dēlam Jēzum,ka raksti apliecina , Jēzus bijis kā radītājs , bet Svētais Gars aicina grēciniekus atgriezties no grēkiem un dod gudrību un dod spēku paklausīt Dieva likumiem un baušļiem . Tā tad ,šī vienotība ir kopīgi piedalās cilvēku glābšanai mūžīgas nāves . Dievs ir dievs , vienīgais Dievs, Jēzus ir Dieva Dēls un Svētais Gars irDieva Gars ar vienotu mērķi glābt cilvēkus ,bet katram ir savs pienākums . Ilgvars.

    AtbildētDzēst
  2. Ko nozīmē vārds trisvieniba? Dievs , Jēzus , un Dieva SVĒTAIS GARS , viņi ir vienoti grēcinieku glābšanai.Dievs visu valdinieks , kas visu varu ir nodevis Savām Dēlam Jēzum,ka raksti apliecina , Jēzus bijis kā radītājs , bet Svētais Gars aicina grēciniekus atgriezties no grēkiem un dod gudrību un dod spēku paklausīt Dieva likumiem un baušļiem . Tā tad ,šī vienotība ir kopīgi piedalās cilvēku glābšanai mūžīgas nāves . Dievs ir dievs , vienīgais Dievs, Jēzus ir Dieva Dēls un Svētais Gars irDieva Gars ar vienotu mērķi glābt cilvēkus ,bet katram ir savs pienākums . Ilgvars.

    AtbildētDzēst
  3. Dievs ir tikai viens un vienīgais Dievs ir nemirstīgs , 1. Tim. 6 , 16.p. ja Jēzu uzskatām par Dievu , tad kādēl Jēzus nomira ja Dievs ir nemirstīgs ? Tas norāda kad Jēzus nav Dievs , bet Dieva un cilvēka dēls . Dievs saka , tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā ...Nav trīs Dievu , to apliecina mūsu Bībeles rakstiem . Arī Svētais Gars nav Dievs bet Dieva gars . Nezinu, kam vajadzīgi trīs Dievu ? Man pietiek ar vienu mūžīgo , Dieva Dēlu pestītāju un Svēto Garu . Āmen.

    AtbildētDzēst

Nodrošina Blogger.