Pāršķiriet lappusi (3)

Džefrija Brauna svētrunas 3.daļa,
kura izskanēja 2018.g. augusta beigās
Serbijā Eiropas mācītāju konferencē. 

Piedzīvojiet Dieva apsolījumu Bābelē

Rūpējieties par tās pilsētas labumu, uz kurieni es jūs aizvedu trimdā, un lūdziet Kungu par to, jo tās labums būs jūsu labums! (Jeremijas 29:7)
Rūpējieties par pilsētas labumu–shalom! Kāds man jautās: tu domā, mums vajag rīkot veselības programmas, dot viņiem sertifikātus, pat ja viņi nekļūst par draudzes locekļiem? Jā! Rūpējieties par Bābeles labklājību! Nenošķirieties, iedzīvojieties!
Redzat, Dievs saka: Es ne tikai viņu izglābšanu esmu padarījis atkarīgu no tā, kā viņi izturēsies pret jums, bet arī jūsu izglābšanu esmu padarījis atkarīgu no tā, kā jūs izturēsities pret viņiem. Bībeles Clear Word tulkojums šo 7.pantu ir iztulkojis šādi: „Lūdziet par šo valsti, jo, ja tā piedzīvos labklājību, tad arī jūs to piedzīvosit.”

Ja vēlaties, varu pateikt vienu savtīgu iemeslu, kādēļ vajag iedzīvoties Bābelē. Daudzi mūsu dēli un meitas ir Bābelē. Diakoni, kas darbojas tikai draudzē, nespēs viņus uzrunāt. Labdarības akcijas, kas dara labu tikai draudzē, vai Ceļa meklētāji, kas darbojas tikai draudzē, to nekad nevarēs izdarīt. Atstājiet baznīcas sienas un izejiet ārā sabiedrībā!
Mācītāji, parūpējieties, lai vismaz reizi nedēļā jūs un jūsu ģimene ir ciešā kontaktā ar cilvēkiem pasaulē!
Kad es to sapratu, es zināju, ka man ir jāatstāj Ģenerālkonferences sienas un jābūt kopā ar cilvēkiem pasaulē. Mēs iepazinām draudzes apkaimes vajadzības. Es šobrīd kalpoju kā brīvprātīgais mācītājs un esmu pievienojies vietējai starpkonfesionālai mācītāju aliansei.
Izmaiņas var notikt tikai tad, kad mēs satuvināmies ar cilvēkiem, kas nav mums līdzīgi. Man nāk atmiņā tas, ko ir teikusi Džekija Lintone. Viņa ir manas draudzes locekle. Viņa bija iniciatore Nacionālajai Apmaiņas dienai, kuru sponsorē Nacionālais Veselības dienests (šī ideja kļūst arvien populārāka arī citviet pasaulē). Vienā no viņas lekcijām manu uzmanību piesaistīja šāda viņas atziņa. Runājot par draudzēšanos ar cilvēkiem, kas nav līdzīgi mums, viņa teica: „Mums vajag iedrošināt un aktivizēt radikāļus, revolucionārus, herētiķus un cīnītājus. Jo bez viņiem pasaules vēsturē nebūtu izmaiņu.”

Kad es biju mācītājs Toronto, vienai no manas draudzes loceklēm bija jauka tradīcija. Viņa bija precējusies ar citas konfesijas kristieti, tāpēc viņa uz pusdienām regulāri mēdza ielūgt savu mācītāju un viņa ģimeni kopā ar vīra draudzes mācītāju un viņa ģimeni. Tā es satiku Džonu Mūru.
Mūsu sarunas laikā es pajautāju par viņa hobijiem un to, vai viņš ir kaut ko arī uzrakstījis. Es pats biju sarakstījis trīs grāmatas, tāpēc iedomājos, ka arī viņš varētu būt kaut ko uzrakstījis.
„O, esmu ļoti maz rakstījis,” viņš sacīja.
„Ko tad jūs esat rakstījis?”
„Es rakstu dziesmas.”
„Dziesmas!” es izsaucos. Vai varat kādas dziesmas nosaukumu pateikt?
„O, es nedomāju, ka esat kādu dzirdējis.”
„Bet ja nu tomēr?”
Dienas ir pilnas ar skumjām un rūpēm,
Sirdis ir vientuļas, sausas.
Bet kad nastas ir Golgātas kalnā,
Jēzus vienmēr ir līdzās.
Esmu pārliecināts, ka tajā brīdī mana mute bija vaļā. Tā bija dziesma, kuru es ļoti labi zināju. Es biju satriekts. Es biju gatavs apmainīt visas savas grāmatas pret šo vienu viņa dziesmu. Kopš tās dienas šīs dziesmas vārdi mani pavada vienmēr. Tās autors ir Džons Mūrs. Kad ģimenes problēmas pieklauvē pat pie manas mājas durvīm, es dzirdu, kā šī dziesma turpina skanēt:
Atdot šodien savas raizes Jēzum
Beidz uztraukties un bīties
Jo kad nastas ir Golgātas kalnā,
Jēzus vienmēr ir līdzās.
Kad darbs ir pāri galvai, es dzirdu, kā dziesma mani uzrunā:
Dvēsele, Tu, kas raizējies
Glābējs redz visas sirdssāpes, asaras.
Bet kad nastas ir Golgātas kalnā, Golgātas kalnā
Bet kad nastas ir Golgātas kalnā
Jēzus vienmēr ir līdzās.

Noslēgumā

Vai mums vajag iziet no Bābeles?
Vai mums vajag ieiet Bābelē?
Jēzus šo dilemmu atrisināja Jāņa 17:15, kad Viņš teica: „Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļaunā.” Jā, ejiet iekšā Bābelē, bet neļaujiet Bābelei ieiet jūsos.
Grāmatā „Lielā cīņa” 390.lappusē ir šādi vārdi: „Lai gan baznīcās, kas veido Bābeli, vērojama garīgā tumsa un atsvešināšanās no Dieva, tur ir Kristus patiesie sekotāji, un viņu kopībā ir Kristus.”
Nepagrieziet Bābelei muguru, bet pāršķiriet jaunu lappusi! Cilvēku dēļ. Viņi mums sacīs: „Es zinu, tu lasi: „Nemīliet pasauli nedz to, kas tajā ir” (1Jāņa 2:15), bet es esmu priecīgs, ka tu pāršķīri lappusi un izlasīji: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka Deva savu vienpiedzimušo Dēlu.” (Jāņa 3:16)
Es zinu, tu lasi: „Mīlestība uz pasauli ir Dieva nīšana. Ikviens, kas grib mīlēt pasauli, top par Dieva ienaidnieku.” (Jēkaba 4:4). Bet esmu priecīgs, ka tu pāršķīri lappusi un izlasīji: „Jo Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.”
Es zinu, tu dziedi:  Šī pasaule nav manas mājas”, bet es esmu priecīgs, ka tu pāršķīri lappusi un dziedāji: „Šī ir mana Tēva pasaule.”
Es zinu, tu sludināji: „Izejiet no Bābeles.” Bet es esmu tik priecīgs, ka tu pāršķīri lappusi un ienāci Bābelē. Tu esi devis man mieru, tu esi devis man cerību, tu esi devis man prieku. Un tagad es dziedu: „Esmu ieguvis to, ko man pasaule nevar atņemt.”

Un vēl. Iepriekš teiktais bija par viņiem. Bet kā ir ar tevi? Tu neesi vienmēr tik svēts kā izskaties. Vai neesi priecīgs, ka Jēzus ir pāršķīris lappusi tevis dēļ?
Es zinu, tu lasi: „Grēka alga ir nāve.” (Rm 6:23). Bet vai tu neesi priecīgs, ka Jēzus pāršķīra lappusi un teica: „Bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.”?
Es zinu, tu lasi: „Zaglis citādi nemaz nenāk, kā vien, lai zagtu, nokautu un pazudinātu (Jāņa 10:10). Bet vai tu neesi priecīgs, ka Jēzus pāršķīra lappusi un teica: „Es esmu nācis, lai tev būtu dzīvība un būtu pārpārēm.”?
Es zinu, tu lasi: „Vakarā raudas nāk sērst.” Bet vai tu neesi tik priecīgs, ka Jēzus pāršķīra lappusi un teica: „Bet no rīta līksme.” (Ps. 30:6)?

Pāršķiriet lappusi.
Pāršķiriet lappusi!
Pāršķiriet lappusi!!!
Pāršķiriet lappusi (3) Pāršķiriet lappusi (3) Reviewed by VA redakcija on svētdiena, decembris 30, 2018 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.