Indijas bērnu projekts - septītais mācību gads

Pateicoties vairākiem individuālajiem ziedotājiem, kā arī Adventistu Slokas un Rīgas 7. draudzei, turpinās ADRA Latvija projekts Indijas bērnu atbalstam. Dieva vadības rezultātā jau septīto mācību gadu bērni no Amapeta ciemata turpina mācības Adventistu baznīcai piederošajā Nuzvid vidusskolā un Sai Merit skolā. Kopumā šajā projektā ar Māra Krauliņa, Vinetas Krauliņas un citu ziedotāju atbalstu nu jau ir ap 70 bērnu.

Nesen Dievs man deva interesantu piedzīvojumu, kas apstiprināja šī misijas darba nozīmīgumu. Vēlos to līdzdalīt arī lasītājiem. Mans darbs ir starptautisku projektu vadīšana, kas ietver arī daudzas telefonkonferences, lai kolēģi un klienti no visiem kontinentiem varētu vienlaicīgi sarunāties par kopīgo darbu. Bija š.g. 13.septembris, parasta ceturtdienas pēcpusdiena, es sāku telefonkonferenci ar dažiem ievadvārdiem, bet negaidot saruna aizvirzījās prom no darba jautājumiem, un kliente no ASV jautāja savam kolēģim Indijā:
“Jums šodien ir brīvdiena, paldies, ka tomēr pievienojies šim svarīgajam zvanam.”
Darbinieks no Indijas atbildēja: “Jā, uzskatīju to par nopietnu un vajadzīgu projekta darbu saskaņošanas procesā un negribēju palaist garām.”
“Kas jums šodien ir par brīvdienu?”
“Ziloņa–dieva dzimšanas diena.”
“Ak, jā, kā viņu sauca?”
“Ganesha.”
“Kā cilvēki svin šo dzimšanas dienu, valsts brīvdienu?”
“Cilvēkiem mājās ir ziloņa-dieva elka figūra, viņi īpaši to lūdz par labklājību, veselību, laimi sev un savai ģimenei. Tā ir īpaša svētku diena, īpaša lūgšanu diena.”
“Lai Tev jauka šī brīvdiena!” atbildēja Amerikas kolēģe.

Protams, zinu par šo reliģiju un Indijas kultūras elementu. 21.gadsimta biznesa cilvēki, kas vada lielus starptautiskus projektus, pieņem atbildīgus lēmumus, ir augsti izglītoti ar doktora grādiem medicīnā, tic un pielūdz ziloņgalvas dievu. Es gan biju domājusi, ka ziloņgalvas dievs ir kultūras elements un pielūgsmes objekts neizglītotiem Indijas cilvēkiem.
Tā ir realitāte. Visu cilvēku sirdīs ir ilgas pēc Mūžības, pēc atziņas par “augstāku varu,” pēc pielūgsmes, jo cilvēki ir radīti pielūgsmei.
...mūžību Viņš ir licis cilvēku sirdīs… /Salamans mācītājs 3:11/
Nezināšanas un neticības Jēzum Kristum dēļ pielūgsme tiek atdota elkiem. Protams, postmodernais  21.gadsimta cilvēks teiks, ka visi ceļi ved uz augšu, nav svarīga forma, galvenais, ka tiek praktizēts garīgums, un katrs to dara atkarībā no vides tradīcijām, kurās dzīvo. Mēs zinām, ko saka Bībele:
Nav glābšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. /Apustuļu darbi 4:12/
Neviens cits cilvēku roku darināts dievs nav atdevis savu Dēlu par salīdzināšanas upuri, neviens cits dievs nav piekritis mirt, lai cilvēks varētu dzīvot, pieņemot šo aizvietojošo upuri.

Pēc šī piedzīvojuma es vēl vairāk vēlos pateikties tiem, kas ziedo Indijas bērnu projektam. Jūsu ilgstošā nodošanās, jūsu sirds attieksme un līdzekļi izdara tik daudz!

Tiem, kas lasa par Indijas bērnu projektu pirmo reizi, vēlos teikt, ka, saskaņā ar noslēgto līgumu starp ADRA Latvija un SDA Nuzvid vidusskolas direktoru, tiek pārskaitīta maksa, kas nosedz skolas naudu, uzturu trīs reizes dienā, skolas formu, higiēnas preces, mācību grāmatas un iespēju dzīvot kopmītnēs, jo mājas atrodas tālu. Bet pāri visam šim bērni saņem Bībeles vēsti katru dienu, ko citādi viņi nezinātu.

Ja runājam par summām, vienam bērnam tie ir apmēram 335 EUR vienpadsmit mācību mēnešiem (30.45 EUR/mēn. jeb 1 EUR/dienā).
Pateicos, ka  jūs iespēju robežās atbalstīsiet viņus arī turpmākajā mācību gadā. Ziedojumus individuālie ziedotāji un arī citas draudzes aicinātas ieskaitīt “ADRA Latvija” kontā LV77HABA0551002308686, ar norādi “Indijas bērnu projektam”.

Joprojām šī projekta moto paliek Dieva vārdi no Efez.2:10:
Mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.
Un joprojām es varu atkārtot to, ko rakstīju 2014. gada maija Adventes Vēstis izdevumā:
Vineta Krauliņa teica: „Viss sākās ar lūgšanu… tiem, kas tic.”
Kāpēc tieši Amapeta ciemats? Tāpēc, ka tur vietējais sludinātājs bija gadu lūdzis Dievu, lai atsūta palīdzību glābt bērnus no vardarbības un bezcerības, vecākus no alkohola un ātras nāves, lai palīdz viņiem dāvāt cerību, kas atrodama Kristū.
Kāpēc Latvija? Tāpēc, ka Māris Krauliņš un viņa māte Vineta Krauliņa ir latvieši, kas Dievu atraduši Latvijā, bet turpina atsaukties Viņa aicinājumam un darbiem, atrodoties arī Anglijā.
Kāpēc es? Tāpēc, ka mans toreiz piecgadīgais dēls 2012.gadā teica: „Es atdodu pusi no savas krājkasē sakrātās naudiņas šiem bērniem, mums viņiem jāpalīdz!”, un mēs ar ģimeni sapratām, ka konfektes, cepumi un košļājamās gumijas, ko var nopirkt par naudu, kas ir līdzvērtīga vienas dienas skolas naudai Indijā, var palikt arī nenopirktas, ja Dievs caur šo naudu var glābt bērnus un atbildēt lūgšanas.
Kāpēc Tu? 
Es vēlētos aicināt līdzdalīt Dieva mīlestību un atbalstu caur mūsu ziedojumiem un aizlūgšanām par šiem bērniem, ģimenēm, skolotājiem, projekta vadītājiem. Pateicoties jūsu ziedojumiem, šiem bērniem ir bijusi iespēja iepazīties ar Bībeli un Jēzu. Šī ir konkrēta iespēja būt par svētību un būt par daļu no Dieva atbildes uz lūgšanu, būt par misionāriem.

Sigita Pešele, ADRA Latvija Indijas bērnu projekta koordinatore,
ar autores atļauju pārpublicēts no žurnāla “Adventes vēstis”.  
Vairāk par projektu varat lasīt un skatīt www.adra.lv sadaļā “Indijas bērnu projekts”
Indijas bērnu projekts - septītais mācību gads Indijas bērnu projekts - septītais mācību gads Reviewed by VA redakcija on svētdiena, decembris 16, 2018 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.