Kārtējie "redakcionālie labojumi" Bībeles izpētes materiālos

2018.gada nogalē visās Adventistu draudzēs Bībeles izpētes stundās tiek diskutēts par kristiešu vienotību. 2019.gada pirmajā ceturksnī tiks pētīta Atklāsmes grāmata. Jau šajā ceturksnī Bībeles studiju materiālu autors (profesors Deniss Fortins) publiski paziņoja, ka viņa sarakstītais teksts ir būtiski reģistrēts, bet atsevišķos fragmentos pārrakstīts no jauna. Arī Atklāsmes grāmatas materiālu teksts būs piedzīvojis būtiskas izmaiņas, proti, autora dr.Ranko Stefanoviča teksts ir „uzlabots”. Atšķirībā no pagājušās reizes, pats autors gan negrasījās par to publiski runāt. Atklātībai to nodeva tulki, kuriem bija Stafanoviča rakstītais jāpārtulko. Viņi bija saņēmuši papildus norādes no izdevējiem, kas tekstā ir jāmaina.
Ranko Stefanovic


Kā raksta žurnāls „Adventist Today”, pirms teksts nonāca pie tulkiem, to jau cauri savai cenzoru lupai bija izlaidusi baznīcas izveidotā Sabatskolas komiteja. Taču pēc tam, kad tulki bija ķērušies pie darba, viņi saņēma uzdevumu veikt papildus izmaiņas tekstā.

Žurnāls „Adventist Today” publiskoja daļu no izmainītā teksta, lai visi interesenti varētu uzzināt, kas baznīcas redaktoriem sagatavotajā materiālā nepatīk. Jāpaskaidro, ka autors doktors Ranko Stefanovičs ir Endrjūsa Universitātes Teoloģijas semināra Jaunās derības pētnieks.


Dieva ienaidnieku identitāte

Kā raksta „Adventist Today”, teksts ir pārlabots tā, lai uzsvērtu, ka Dieva īpašie ienaidnieki ir Romas Katoļu baznīca un pāvestība. Doktors Stefanovičs savos izteikumos bija uzmanīgs. Viņš citēja E.Vaitas grāmatu „Evaņģelizācija”, kur 575.lpp rakstīts: „Mums nevajag novirzīties no ceļa, radot katoļos neuzticēšanos pret mums.”  Tomēr labotais teksts izmanto katru izdevību, lai uzsvērti pieminētu Romas Katoļu baznīcu un institūcijas. Lūk, daži piemēri un veiktās izmaiņas. Teksts, kas ir nosvītrots, ir teoloģijas doktora rakstītais, iezīmētais ir komitejas veiktās izmaiņas tekstā:

26.februāris
Atklāsmes 13.nodaļas puse apraksta Viduslaiku garīgo Romas katoļu varu, kas aktīvi darbojas 1260 dienu/gadu pravietiskajā periodā.

3.marts
Dieva tauta pasludina trīs eņģeļu vēsti pretēji trim varžveidīgajiem dēmoniskajiem gariem, kas nāk no sātaniskās trīsvienības mutes sātanam un viņa galalaika aliansei – pūķim, kas simbolizē pagānismu/spiritismu; jūras zvēram, kas simbolizē Romas katolicismu, un jēram līdzīgajam zvēram jeb viltus pravietim, kas reprezentē atkritušo protestantismu Savienotajās Valstīs (Atkl. 13).

6.marts
Par beigu laiku Bābeli Atklāsmes grāmata sauc sātanisko trīsvienību kopā ar citām viltus reliģijām (Atkl. 17:5) viltus reliģisko sistēmu savienību, kurā ir Romas katolicisms un atkritušais protestantisms.

21.februaris
Atklāsmes 13-20 12-20 attēlo sātanu, kurš pūloties pūlas iegūt pasaules uzticību, izveido patiesā Dieva un Viņa glābšanas darba iespaidīgu viltojumu. Atklāsmes 13.nodaļā pūķis ar saviem diviem sabiedrotajiem- jūras zvēru (Atkl. 13:1-10) un zemes zvēru (Atkl. 13:11-18) - veido trejsavienību. Šis sātaniskā trejsavienība ir kā pretmets Dieva Trīsvienībai (Atkl. 1:4-6). Viņš izmanto reliģiski politisko varu, tāpat kā politiskās varas, lai īstenotu savu darbu- pagānisko Romu, kuru attēlo pūķis (Atkl. 12:4,5), tai sekojošo varu, kuru simbolizē jūras zvērs (Atkl. 12:6,15; Atkl. 13:1-8), un visbeidzot varu, kuru attēlo zemes zvērs (Atkl. 13:11). Visā tālākajā grāmatas daļā šīs sātaniskās triādes dalībnieki – pagānisms/ spiritisms, kuru simbolizē pūķis; Romas katolicisms, kuru simbolizē jūras zvērs, un atkritušais protestantisms, kuru simbolizē jēram līdzīgais jeb zemes zvērs – ir nešķirami vienoti, lai pretotos Dieva darbam pasaulē.

Svītrotās norādes uz Trīsvienību

Bībeles studijas materiālos dr.Stefanovičs pretstata Dieva svēto Trīsvienību sātana viltotajai „trīsvienībai” (pūķis, jūras zvērs un zemes zvērs Atkl. 13.nodaļā). Oriģinālajā manuskriptā vārds „trīsvienība” tiek lietots 9 reizes. Visas deviņas reizes cenzori šo vārdu izsvītrojuši (vienalga, vai tas lietots, runājot par Dieva Trīsvienību vai viltojumu). Šie teikumi no teksta vienkārši izņemti. Piemēram, izsvītrots ir šāds citāts no 23.februāra materiāla:

„13.nodaļa rāda, ka viņš gatavojas izšķirošajai cīņai un dara to kopā ar saviem diviem sabiedrotajiem, kuri tie attēloti kā dīvaini zvēri. Būdami pretmets Dieva Trīsvienībai (skat Atkl. 1:4-6), šīs trīs varas veido nesvētu triādi, kas apvienojusies, lai pretotos Dieva glābjošajam darbam, un cenšas iegūt pasaules uzticību.”

Viens no tulkiem žurnālam „Adventist Today” raksta šādi: „Tā kā šie pēdējie labojumi esot tādēļ, lai labotu pieļautās „kļūdas”, man šķiet jocīgi, ka kādam ir iebildes pret šiem pretmetiem studiju materiālā. Galu galā izpratne par Trīsvienību joprojām ir viena no mūsu pamatdoktrīnām. Izskatās, ka, izņemot to no studiju materiāliem, tiek pieliktas pūles, lai mūsu priekšstats par Dievu būtu izplūdis.”

Citas izmaiņas

Dažas izmaiņas, šķiet, veiktas, lai vairāk popularizētu perfekcionisma ideju:

Citāts no 7.februāra materiāla: „Vārdi „bez vainas” (grieķu val. amōmos, „bezvainīgs” attiecas uz 144’000 uzticību Kristum. Vecajā Derībā Bībelē Dieva ļaudis tiek saukti par svētajiem (3Mozus 19:2; 1Pētera 2:9) Ābrahams (1Mozus 17:1) un Ījabs (Ījaba 1:1) bija bezvainīgi, lai gan viņi bija grēkojuši, kā ikviens cits.

Interesanti, ka no Atklāsmes 13.nodaļas izpētes materiāla izsvītrots ir arī šāds jautājums pārrunām:

Ja Dievs pats atteicās panākt mūsu pielūgsmi un paklausību piespiedu kārtā, un pat bija gatavs iet nomirt pie krusta nevis piespiest Sevi pielūgt un varu likt paklausīt, ko tas stāsta mums, cik ļauna būs šī pēdējā varas konfederācija?

Autora reakcija

Kā raksta žurnāls „Adventist Today”, viņi sazinājās ar Bībeles izpētes materiālu autoru dr.Stefanoviču. Viņš bijis pārsteigts par veiktajām izmaiņām manuskriptā.
Tie nav tikai labojumi, bet gan būtiska revīzija, lai gan manu manuskriptu bija apstiprinājušas divas komitejas, veicot tikai nelielus labojumus. Es savā manuskriptā prezentēju pašreizējo adventistu interpretāciju par Atklāsmes grāmatu. Jājautā, kāpēc viņi lūdz pētniekus rakstīt šos materiālus, ja paši tiem neuzticas un pēc tam tik ļoti maina saturu, pat pretēji sākotnējai idejai, lai gan tā ir baznīcā plaši akceptēta izpratne.
Clifford Goldstein


Vēlāk dr.Stefanovičs vēlreiz sazinājās ar žurnāla redakciju. Viņš esot saņēmis apstiprinājumu, ka kaut kad nākotnē tikšot publicēta viņa oriģinālais materiāls, un viņš ticot, ka izdevēji īstenos apsolīto. Viņš tic, ka izpētes materiālos joprojām ir daudz laba satura, un mudina draudzes nākamajā ceturksnī pētīt Atklāsmes grāmatu. Viņš arī aicina aizlūgt par Ģenerālkonferenci un Klifu Goldšteinu, kurš esot atbildīgs par šiem izpētes materiāliem. Ranko Stefanovičs raksta šādi: „Dažreiz kļūdas tiek pieļautas bez sliktiem nodomiem. Tādēļ, lūdzu, aizlūgsim par viņu (Klifordu) un viņa komandu. Es ilgojos, lai Atklāsmes grāmatas izpēte nākošajā ceturksnī ir liela svētība visiem mums.”

No žurnāla „Adventist Today” materiāliem
Kārtējie "redakcionālie labojumi" Bībeles izpētes materiālos Kārtējie "redakcionālie labojumi" Bībeles izpētes materiālos Reviewed by VA redakcija on pirmdiena, decembris 03, 2018 Rating: 5

1 komentārs:

  1. Nevajag diskutēt par vienotību,bet vienkārši dzīvojat vienotībā.Ja augstāk par savām ambīcijām un kā izpatikt citiem cilvēkiem- turēsim Jēzu Kristu,tad būs iespējams saprast kas ir - vienotība.

    AtbildētDzēst

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.