Latvijas draudžu Savienības Stratēģiskais darbības plāns


Stratēģisko darbības plānu esošā Latvijas draudžu Savienības padome pieņēma neierasti vēlu. Parasti kongresa delegāti balso par to, ko baznīcai nākamo piecu gadu laikā vajadzētu izdarīt. Pagājušais kongress bija neierasts tādēļ, ka šāds plāns netika pieņemts. Līdz ar draudžu vadības nomaiņu iepriekšējās LDS padomes izstrādātās apņemšanās tika noraidītas. Jaunā padome apsolīja izstrādāt jaunas darba vadlīnijas. Tomēr plāna izstrāde aizkavējās. Bija vajadzīgs laiks, kamēr tiek nokomplektēta komanda (kongress  vairākas vakances nepaspēja aizpildīt), jau sākotnēji tai bija problēmas sastrādāties, tam sekoja dažas vadītāju veselības problēmas. LDS padome par savu tālāko rīcību spēja lemt tikai pēc pusotra gada. LDS kongress notika 2013.gada vasarā, bet padome Stratēģisko plānu – savas darbības vadlīnijas – pieņēma 2014.gada decembrī.

Lielā mērā Stratēģiskais plāns ir vispārīgs, un daudzas apņemšanās bija esošā fakta konstatācija. Piemēram, savienības padome apņēmās nodrošināt draudzēs iknedēļas sabata dievkalpojumus (lai gan joprojām ir draudzes, kur katru sabatu tie nenotiek), kurā ir gan Bībeles izpēte, gan svētrunas. LDS solīja rūpēties par lūgšanu dzīves izaugsmi, gādāt par visu vecumu draudzes locekļiem utt. Šo plāna punktu realizācija ir tikpat vispārīga, kā to formulējums.

Starp jaunajām apņemšanām, kuras tajā laikā bija realitāte, varētu minēt lūgšanu un liecību telefonkonferences, kuras tiek īstenotas. Bija solījums turpināt rīkot dažādus apmācību seminārus, organizēt sadraudzības pasākumus, rīkot konferences.

Lai arī Stratēģiskajā plānā tās atsevišķi nav izceltas, tomēr jaunums ir Lielās telts sanāksmes, kuras sarīkotas divus gadus pēc kārtas. Šis ir bijis mēģinājums atjaunot seno adventistu tradīciju, kāda bija Adventistu baznīcas pirmsākumos 19. gadsimtā. Telts sanāksmju cēlais mērķis ir sapulcināt pēc iespējas lielāku ļaužu kopu, lai vairāku dienu garumā piedzīvotu kopēju sadraudzību un Dieva tuvību. Sanāksmju dalībnieki ir pauduši gandarījumu par iespēju piedalīties šādā kopā būšanā. Organizatori gan noteikti priecātos par lielāku dalībnieku skaitu. Vai šī tradīcija iedzīvosies, to rādīs laiks.
Tomēr  vairākas konkrētas lietas, kas minētas  LDS Stratēģiskajā plānā, īstenot nav izdevies. Droši vien visredzamākā apņemšanās bija SDA sākumskolas izveide. Lai arī bija iecerēts to izdarīt līdz 2018. gadam, tas nav noticis.

Nav bijušas sekmes arī otras ar izglītību saistītas ieceres realizācijā. Plānā ierakstīts šāds punkts “Piedalīties Baltijas Bībeles studiju institūta izveidē”.  Mācītāju apmācību programma ir sāpīgs jautājums. Realizēt to traucē vairākas pretrunas.  LDS padome nav bijusi gatava sadarboties ar citu konfesiju mācību iestādēm (kā to dara, piemēram, Igaunijas adventisti). Tā aizdomīgi raugās arī uz Adventistu Rietumu izglītības iestādēm. Līdz ar to padomes vairākuma uzskati nav ļāvuši risināt izglītības jautājumus sekmīgā gultnē.

Vislabāk esošajai Draudžu savienības padomei klājies komunikācijas jomā. Šo noteikti varētu dēvēt par veiksmīgāko kalpošanas nozari, lai arī, iespējams, kādiem par to varētu būt pretrunīgs vērtējums. Par to plašāk mūsu sērijas nākamajā rakstā.
Latvijas draudžu Savienības Stratēģiskais darbības plāns Latvijas draudžu Savienības Stratēģiskais darbības plāns Reviewed by VA redakcija on trešdiena, maijs 02, 2018 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.