Adventistu Baznīcas izaicinājumi

Gaidāmajā  kongresā delegāti ievēlēs nākamo Draudžu savienības padomi. Saskaņā ar esošo kārtību tā darbosies 5 gadus. Mēs iepriekšējos rakstos izvērtējām pašreizējās padomes veiksmes un neveiksmes. Kas tad būs lielākie izaicinājumi draudžu vadībai nākamajos gados?

Vienoti daudzveidībā.

Šis ir ne tikai Latvijas, bet visas pasaules draudžu izaicinājums. Tikpat aktuāls arī citās konfesijās. Šis izaicinājums ir pastāvējis vienmēr, taču šobrīd Latvijā kļuvis īpaši aktuāls. Lasot vecos žurnālus, var redzēt, cik līdzīga situācija Adventistu baznīcā ASV bijusi 80.–90. gados. Pēc daudzu draudžu šķelšanās un mācītāju aiziešanas vai izslēgšanas baznīcas vadība secināja, ka vienīgais risinājums ir spējā sadzīvot — pieņemt vienam otru, respektēt plašāku uzskatu daudzveidību un paplašināt to bāzi, uz kuras cilvēki var sevi uzskatīt par piederīgiem vienai baznīcai. Daudzi atceras, ka Adventistu baznīcas moto bija “Vienoti daudzveidībā”.  Mūsuprāt, arī Latvijas draudzēm būs jāizšķiras, vai viņas vēlas, lai visi domā un saprot vienādi — un tad veidosies mazāka “savējo” kopiena, citādi domājošos tieši vai netieši izstumjot. Vai arī tā būs gatava akceptēt plašāku izpratnes līdzāspastāvēšanu. Protams, vienmēr būs jānovelk identitātes robežas, ārpus kurām kopā būšana kļūst neiespējama. Jautājums ir par to, cik plašs būs šis robežu rāmis. Tas būs būtisks jautājums nākamajai LDS padomei.

Mācītāju trūkums.

Baznīcā arvien akūtāks kļūst jautājums par paaudžu nomaiņu. Daudzi mācītāji ir pensijas vecumā. Virkne kalpotāju savu darbu ir beiguši, citi ir atstādināti no darba, bet jauno trūkst. Baznīcai ir jāmeklē jauni darbinieki. Protams, var izvēlēties cita veida politiku — ka draudzes pašas par sevi gādā, ir tikai daži mācītāji, kas vairākas reizes gadā ierodas un kalpo. Tomēr ir grūti iedomāties, ar ko šāds eksperiments varētu beigties. Ticamāk, ka baznīcas vadība meklēs jaunus kalpotājus. Tas nozīmē, ka LDS ir jāatrod ne tikai ar atbilstošām dāvanām apveltītus dedzīgus jauniešus, kam ir atbilstoša izglītība vai vēlme to iegūt, bet arī jānodrošina labvēlīga vide, lai jaunie cilvēki gribētu savu dzīvi saistīt ar baznīcas nākotni (nebaidoties, ka viņus vēlāk padzīs), nodrošinot adekvātu atalgojumu. Runa ir gan par finansiālo nodrošinājumu, gan izglītības iespējām, gan mikroklimatu savstarpējās attiecībās. Jebkurā kolektīvā vienmēr veidojas cilvēciski konflikti. Mācītājiem ir nepieciešama pārliecība, ka grūtībās baznīcas vadība atbalstīs savus darbiniekus, cik vien tas būs vajadzīgs un iespējams. Iedrošināts un motivēts cilvēks spēj izdarīt ļoti daudz un būt lojāls organizācijai.

Izglītības iespējas.

Šis jautājums ir akūti jārisina līdz ar jaunu darbinieku uzrunāšanu. VA ir nācies dzirdēt nopūtas, ka līdzšinējā padome maz vērtē izglītības nozīmi.  Lielai daļai LDS padomes locekļu ir atšķirīga izglītības pieredze, un tas, acīmredzot, ietekmē skeptisko attieksmi. Izveidot savu izglītības iestādi Latvijas Adventistu baznīcai nav nedz finansiālu, nedz cilvēku resursu, turklāt no resursu pārvaldības viedokļa tas šajā globalizācijas laikā nešķiet lietderīgi. Reālākā no iespējām ir veidot kopēju bāzi ar kādu no esošām teoloģiskām izglītības iestādēm vai nu Latvijā, vai ārpus tās. Vai arī topošos mācītājus jāsūta studēt uz kādu esošu mācību iestādi.  Runa var būt vai nu par vispārēju izglītību starpkonfesionālās mācību iestādēs, vai arī par mācībām Adventistu skolās ārpus Latvijas. Līdz šim jautājums atstāts katra paša ziņā — ko mācītājs izvēlas. Tā ir fragmentāra pieeja, un tikpat atšķirīgs arī ir rezultāts. Nākamajai LDS padomei pie šī jautājuma vajadzēs atgriezties.

Finansiālie izaicinājumi.

Lai arī mēs esam daudz par to rakstījuši, tomēr jāatzīst, ka šobrīd runa nav par finansiālu krīzi. Drīzāk Adventistu baznīca tāpat kā jebkura cita organizācija ir spiesta rēķināties ar esošo realitāti. Tas ir jautājums par budžeta plānošanu. Lielas manevru iespējas LDS padomei nav. Ienākumi ir tik, cik to ir. Un galvenais ir izvēlēties prioritātes. Kad padomei būs skaidrs, ko un kā tā nākamajos gados grib izdarīt, tā arī attiecīgi sadalīs esošos naudas līdzekļus. Jārēķinās vienīgi ar to, ka ienākumu daļa lielā mērā būs atkarīga no tā, kā tiks risināti iepriekš uzskaitītie jautājumi. Piemēram, ja baznīca izvēlēsies veidot šaurākas identitātes robežas, arī ienākumu daļa būs mazāka.

Nav šaubu, ka misija būs nākamās LDS padomes pamatmērķis.

Protams, evaņģēlija pasludināšana ir baznīcas lielais uzdevums. Administrācijas uzdevums savukārt ir nodrošināt vislabākos apstākļus, lai cilvēki var darboties. Mūsu minētie izaicinājumi ir par to. Garīgie skolotāji jeb mācītāji ir tie, kas iedrošina un iedvesmo draudzi. Savukārt administrācija iedvesmo un iedrošina mācītājus darīt savu darbu ar visu sirds atdevi. Tādēļ nenovērtēsim administrācijas nozīmi pārāk zemu.

Savukārt mūsu, “Vēstis Adventistiem” uzdevums ir gādāt par informāciju — lai katrs varētu pieņemt atbilstošus un izsvērtus lēmumus. Jo baznīca ir nevis administrācija un mācītāji, bet gan vispirms tie esam mēs — vienkāršie cilvēki un draudzes locekļi.

VA būs klāt arī kongresā un trīs dienu garumā tiešraides režīmā ziņos par to, kas tur notiek.  Plašāka informācija par to sekos pirms kongresa. Ticam, ka tās būs interesantas un arī svētīgas dienas. Tiksimies kongresā, bet pirms tam vienosimies kopīgās lūgšanās, lai Dievs var mūs vadīt un savu Baznīcu vest uz priekšu!
Adventistu Baznīcas izaicinājumi Adventistu Baznīcas izaicinājumi Reviewed by VA redakcija on pirmdiena, maijs 21, 2018 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.