D.Stjuarts Lethams 
Kols J.Gibsons 

(raksta noslēgums, sākumu skatīt šeit...)
Attēls Nr.3
Oglekļa dioksīda koncentrācija ledus slāņos.
Pēc maksimālā līmeņa sasniegšanas (CO2 maksimālais līmenis pirms 11 tūkstoš gadiem),
kas atbilst lielo klimata pārmaiņu sākumam, CO2 līmenis pirmos 3000 gadus samazinājās.
Tendence, kas valdīja iepriekšējos 800 tūkstoš gados, rāda,
ka CO2 bija jāturpina samazināties, tomēr realitātē (sarkanie punkti) aina ir cita.
Attēlā ņemtie dati ir no Antarktīdā veiktā ledus urbumaAttēls Nr.4
Cilvēces populācijas dati.
Lai iegūtu kaut cik ticamu kopskatu, šeit vienkopus savākti dati,
ņemot vērā vairāku pētnieku izdarītos secinājumus.
Grafikā apkopoti Makevedija un Džounsa (1978), Darenda (1967), Galanta (1990),
Goldevijka (2010) un ASV Statistikas biroja Vispasaules populācijas dati (2016).

Nesenā radīšanas nedēļa

Milzīgās klimata pārmaiņas un radīšanas nedēļa šķiet savstarpēji saistītas lietas. Temperatūras paaugstināšanās izraisīja nokrišņus, bet atbrīvotie lielie ūdens apjomi, kādus radīja lielo ledus gabalu kušana, iespējams, deva nebijušu pieeju ūdens krājumiem radīšanas nedēļas sākumā (1.Mozus 1:2,9, Psalmi 104:6). Lai arī laiks, kad notika lielās klimata pārmaiņas, ir zināms precīzi, pateicoties ledus urbumu un ūdenstilpņu nogulšņu izpētei, tiešas hronoloģiskas sasaistes ar radīšanas nedēļu nav nosakāmas. Tomēr te ir runa par neseniem notikumiem, un klimata pārmaiņas varēja būt priekšnoteikums radīšanas nedēļai. Pirms 11’700 gadiem sākās sasilšana, un temperatūra turpināja paaugstināties līdz laikam pirms aptuveni 10’000- 8000 gadiem. To nosaka laiks, kas nepieciešams, lai izkustu milzīgais apledojums. Tas paaugstināja jūras līmeni par 125 metriem. Tas būtu loģiski, ka Radīšanas nedēļa notiktu pēc šiem datumiem. Turklāt tad tiktu ņemts vērā pārejošais aukstuma vilnis, kāds bija pirms 8200 gadiem.

Pētot CO2 līmeni sešās dažādās vietās Antarktīdā veiktajos ledus urbumos, negaidīts pieaugums novērojams pirms 7700- 7200 gadiem. Pretēji ierastajai tendencei, kas bija novērota pēdējos 800 tūkstoš gadus, tā līmenis turpināja stabili augt. Neizskaidrojamo CO2 pieaugumu pavadīja oglekļa deltas samazināšanās, un to uzskata par pierādījumu tam, ka attīstījās “globālais oglekļa cikls”. Līdzīgi kā CO2, arī metāns rada anomālas izmaiņas atmosfēras koncentrācijā– tas turpināja pieaugt, kaut arī iepriekšējos gadu tūkstošos tas bija samazinājies. Atmosfēras zinātnieks un eksperts V.F.Radimens, uzskata ka šīs izmaiņas bija “anomālas”, “nedabiskas, tāpēc visticamāk antropogēniskas”, proti, tās izraisījis cilvēks. Daži domā, ka metāna pieaugumu izraisīja strauji izveidojusies augu valsts.

Ledus urbumi rāda vēl vienu negaidītu pārmaiņu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadu tūkstošu simtiem. Pirms 6600 gadiem fiksēta atmosfēras cirkulācijas maiņa, kad iestājās diezgan īss, taču ļoti stabils klimats.

Lai gan šie notikumi raisa interesi, nav noteikts, ka tie ir saistīti ar radīšanas nedēļu. Un tomēr pētījumi atklāj, ka pirms 7000 gadiem notika kaut kas īpašs, kas lika strauji pieaugt augu plantācijām un izraisīja pārmaiņas atmosfērā.

Pasaules populācijas izpēte arī varētu būt būtiska šajā diskusijā, taču šoreiz mūsu uzmanība pievērsta ledus serdeņu analīzei un to zinātniskajai izpētei, tādēļ pielikumā tikai viens attēls (Nr.4). Jāpiebilst, ka skaitļi rāda būtisku populācijas pieaugumu pirms apmēram 7000 gadiem, kas arī ir saderīgi ar Radīšanas nedēļu.
Tas viss liek domāt, ka Radīšanas nedēļa bija nesens notikums, kas saistīts ar lielajām klimata pārmaiņām, kuras sākās pirms 11 7000 gadiem.

Noslēdzošās domas

Polārajos ledus gabalos mēs varam atrast jaunu nodaļu Dieva dabas grāmatā. Pateicoties modernajai zinātnei, cilvēkiem ir dotas zināšanas un spēja saprast šo grāmatas nodaļu, kas atklāj mums planētu pirms radīšanas nedēļas un ziņo par daudz lielām, anomālām pārmaiņām. Modernā zinātne nespēj izskaidrot, kā tās radās un kas tās kontrolēja. Mēs redzam, ka pirms radīšanas nedēļas notikušas neizskaidrojamas izmaiņas atmosfēras gāzēs, un tas noticis pēkšņi un pretēji miljoniem gadu pierastajam ritmam, izraisot milzīgas klimata pārmaiņas. To varētu nodēvēt par visu laiku lielāko anomāliju. Ledus urbumi ir kā logs uz pagātni, kas apstiprina modernās zinātnes atklājumus, norādot uz kreacionistu kļūdām. Ledus izpēte atklāj, ka viņu ticībai ledus laikmetam pēc plūdiem nav nekāda pamata.

Daudzi teologi piekrīt, ka ir liels laika periods starp planētas radīšanu un radīšanas nedēļu 1.Mozus grāmatas 1.nodaļā. Kādi to sauc par pasīvo laiku, jo viņu skatījumā Dievs kā Radītājs nebija aktīvs. Tomēr mēs redzam, kā kontinentu dalīšanās un migrācija, okeāna dzīļu pacelšanās, vulkāni, ledus veidošanās, kalnu formēšanās un migrēšana bija savstarpēji saistīti notikumi miljoniem gadu garumā, veidojot mūsu planētu pirms radīšanas nedēļas. Mēs šajā rakstā runājām par to, kā izmainījās naidīgais ledus laikmeta klimats, lai tas būtu piemērots dzīvošanai cilvēkiem un citām dzīvām būtnēm. Iespējams, mainot zemes ģeometrisko orbītu un noliecot zemes asi, kā arī izmainot globālo atmosfēras cirkulācijas režīmu, Dievs ļoti ātri izveidoja straujākās klimata pārmaiņas, kādas jebkad ir reģistrētas. Tas sagatavoja planētu radīšanas nedēļai.

Pirmajā daļā publicētajā 2.attēlā jūs redzat tikai viena ledus urbuma atklāsmes no Dieva dotās dabas grāmatas, bet ir vēl 18 līdzīgi. Visi tie dod vienu un to pašu vēsti. Cilvēcei ir pieejami arī vairāk nekā 50 urbumi no okeāna dzīlēm, arī tiem ir līdzīga vēsts. Tie mūs aizved tālu pagātnē pirms radīšanas nedēļas..

“Tu, Kungs, jau iesākumā zemei esi licis pamatu.” (Ebr. 1:10) Ļoti līdzīgi teksti Bībelē atkārtojas 13 reizes. Mūsu planēta Zeme tika sākumā izveidota, tas bija neaptverami sen. Tā bija nepabeigta un ilgi tika ģeoloģiski pārveidota, kas tika pārtraukts līdz ar nesenajām klimatiskajām pārmaiņām. Tā vien izskatās, ka tā bija sagatavošanās radīšanas nedēļai, kas aprakstīta 1.Mozus grāmatā, kad tika radītas dažādas dzīvības formas un Dievs deva radīšanas pieminekli – sabatu. Mums ir iedvesmojoša radīšanas vēsts pasaulei, atklājot Radītāju, kurš nav ierobežots laikā, kurš ir turējis mūsu planētu savās radošajās rokās nevis pēdējos 6000 gadus, kā daži uzskata, bet jau ļoti sen.

“Slavējiet Viņu!” (Atkl. 14:7)
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana