Radīšanas stāsts un zinātne


Adventistu baznīcā šajos mēnešos daudz tiek runāts par Bībeli un tās skaidrošanu. Kā ilustrācija dažādām interpretācijas pieejām pēdējās divās nedēļās ņemts Bībeles sākumā pierakstītais Zemes radīšanas stāsts. Šķiet, Latvijā tas ir kļuvis par acīmredzamu ilustrāciju, cik atšķirīgi tekstu var uztvert un cik dažādus, arī pretējus viedokļus tas raisa.

Kā savietot Bībeles radīšanas stāstu un zinātnes atklājumus? Šis jautājums pēdējos gadsimtos bijis aktuāls visā kristietībā. Par to ir sarakstītas neskaitāmas grāmatas, un tā vien šķiet, ka viedokļu daudzveidība un plaisa starp dažādajiem pasaules uzskatiem tikai pieaug.

   
< Adventismā šī dilemma kļuvusi īpaši jūtama. Baznīcas vadība ir centusies doktrināli nostiprināt mācību par ticību radīšanas stāsta burtiskajam aprakstam. Tajā pašā laikā nav noslēpums, ka daudzi (socioloģiskā izpēte liek domāt, ka vairums) adventistu zinātnieki šai pieejai nepiekrīt. Ir izdota virkne grāmatu un publicēti raksti par šo tēmu. Jaunākā grāmata, kas šajā pavasarī nonākusi pārdošanā, ir Endrjūsa universitātes pensionētā profesora Džeimsa Heivorda autobiogrāfija “Dinozauri, vulkāni un Svētie priekšraksti” (ja kādam ir interese to lasīt, šeit var iegādāties angļu valodas versiju: www.amazon.com/Dinosaurs-Volcanoes-Holy-Writ/

Šis ir tik plašs temats, ka mēģināt kaut nedaudz visus argumentus ietilpināt vienā rakstu sērijā ir neiespējami. Tomēr ņemot vērā to, ka latviešu valodā lasošajiem pieejamā informācija ir ierobežota, dažus rakstus saviem lasītājiem nākamajās nedēļās piedāvāsim. Tie visi būs adventistu autoru darbi. Mēs ceram, tas jums ļaus ieraudzīt, cik dažādi mēs esam, cik atšķirīgi reizēm domājam, un ka mēs joprojām esam cilvēki, kas pēta un meklē. Tas ir kas tāds, kas daudzus mūs vieno: mēs atzīstam, ka ļoti daudz ko nezinām un nesaprotam. Gan teologi, gan zinātnieki nekad nav kautrējušies atzīt, ka atbildētie jautājumi vienmēr rada jaunus jautājumus, un nezināmā vienmēr ir vairāk nekā zināmā. Bet cilvēks ir radīts, lai atklātu arvien jaunas un jaunas atziņas.
Svētīgu jums lasīšanu!
Radīšanas stāsts un zinātne Radīšanas stāsts un zinātne Reviewed by VA redakcija on trešdiena, jūnijs 03, 2020 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.