Sabata doktrīna ir tā, par kuru absolūtais vairums adventistu nešaubās. To atklāj arī pasaulplašā socioloģiskā aptauja adventistu draudzēs. Gandrīz 97 procenti par to ir pārliecināti. Tomēr ir kāda interesanta nianse. Indijā un Āzijas dienvidos ir daļa draudzes locekļu, kuri atbildējuši, ka viņiem ir zināmas šaubas par sabatu. Citviet šādu atbilžu gandrīz nav. Piemēram, Transeiropas divīzijā, kurā ietilpst Latvija, gandrīz 100 procenti ir atbildējuši vienprātīgi.

Otra tikpat pārliecinoša doktrīna, kas gan raisījusi nedaudz lielākas šaubas, ir Adventistu baznīcas mācība par mirušo stāvokli. 87 procenti tic, ka adventistu izpratne šajā ziņā ir atbilstoša. Tomēr jāatzīst, ka 10 procenti pilnībā nepiekrīt šai doktrīnai.

Te gan jāatzīst, ka zināma nozīme ir kultūras ietekmei. Rietumu valstīs – Ziemeļamerikā un arī Transeiropas divīzijā – šo doktrīnu gandrīz neviens neapšauba. Tai tic vairāk nekā 95 procenti adventistu. Toties tā ir raisījusi šaubas Āfrikā un Dienvidamerikā, kā arī Āzijā. Vislielākā skepse par to ir Āzijā, kur vairāk nekā 20 procenti ir pauduši šaubas par šo doktrīnu.

Arī Latvijā pirms gada veiktajā VA aptaujā šī doktrīna praktiski netika apšaubīta. 85 procenti bija pārliecināti,  ka adventistu mācība ir pareiza, un tikai absolūti mazākā daļa izteica zināmas šaubas.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana