(mācītājs Elizers Gonzaless, pārpublicēts no vietnes www.goodnewsunlimited.com)

Visa Bībeles vēsts ir par to, ka Dievs mums dāvā pilnīgi jaunu vēsturi. Viņš „aizslauka” mūsu pagātni tā, ka mūsu pašreizējā vēsture tiek aizstāta ar jaunu. Kad jūs pieņemat to kā Dieva dāvanu, tad Dievs raugās uz jums no šīs jaunās identitātes nākotnes, nevis no jūsu iepriekšējā vecā cilvēka pagātnes. Tā ir ļoti brīnišķīga doma, kas aprakstīta Pāvila vēstules Efeziešiem pirmajā nodaļā.

Iespējams, jūs esat uzaudzis nemīlēts un negribēts. Vēstulē Efeziešiem ir teikts, ka Dievs maina tavu vēsturi:
Viņš arī izredzēja mūs Kristū pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainojami mīlestībā. Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. (Efez. 1:4-5).
Iespējams, jūs esat pieredzējis noraidījumu vai grūtības. Pat šādā gadījumā jums Dievs sniedz arvien jaunu vēsturi:
Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas lēmuma. (Efez. 1:11).
Lai ieietu Dieva sagatavotajā vēsturē, mums ir jāsper solis ārā no mūsu pašu vēsturiskās realitātes. Kad mēs to izdarīsim, tad būsim „vienoti Kristū”. Tikai ticot Kristum, mēs varam ieiet Dieva sagatavotajā vēsturē priekš mums visiem, un tikai ticot Kristum, mēs varēsim arī atrasties šajā brīnišķīgajā stāstā. Kā Dieva bērniem Viņš mums ir sagatavojis jaunu stāstu un mums pašiem — jaunu identitāti.
Dievs ir mīlestība, un tikai tāpēc, ka Dievs tā darbojas, tad tas ir arī galvenais cēlonis tam, ka Viņš mums ir piešķīris jaunu vēsturi un jaunu nākotni. Tas ir Viņš, kas pēc savas gribas labā nodoma jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt (Efez.1:5).

Neskatoties uz to, cik ilgi mēs jau dzīvojam šajā pasaulē, mūsu sajūtas un tieksmes mēģinās mūs pievilt. Mūs turpinās sāpināt cilvēki un dažādi gari, kuri vēlēsies mūs izvilkt no Dieva labā nodoma attiecībā uz mums un ielikt mūs atpakaļ savā pašu vēsturiskajā realitātē un vēsturiskajās sekās.

Tas ir izaicinājums mums visiem, lai mēs dzīvotu saskaņā ar Dieva labo nodomu jaunā stāstā un identitātē. Mēs varēsim pieredzēt jaunās vēstures realitāti tikai caur ticību Jēzum Kristum. Tāpēc vēstulē Efeziešiem mums ir atgādinājums, ka par mums ir ticis aizlūgts, "lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētie, lai jūs zinātu, cik neizmērojami liela ir Viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie mums, ticīgajiem." (Efez.1:18,19).
Dievs radīja mums jaunu vēsturi caur sava Dēla nāvi un augšāmcelšanos, un Viņš dod to katram cilvēkam, kas tic Viņam. Viņš ir apsolījis, ka mums būs spēks dzīvot savā jaunajā identitātē un jaunā vēsturiskajā realitātē. To pieņemot, Dievs sniegs jums to, kas nesīs jums mūžīgu labumu.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana