Kristus ir Augšāmcēlies!

Dzintars Ozoliņš 

Kristus augšāmcelšanās ir lielāka veseluma ļoti nozīmīga, bet viena aina. 

Vispirms tā saistīta ar Dieva rūpēm un mīlestību pār cilvēku. Ja Dievs nemīlētu cilvēku, Kristus neiemiesotos un neļautu sevi nonāvēt pie krusta, uzņemoties visas cilvēces grēkus. Tātad sākotnēji Kristus augšāmcelšanās saistīta ar pirmatnējo grēku, katra cilvēka padošanos tam un nespēju saviem spēkiem atrisināt radušos problēmu. 

Kristus augšāmcelšanās nozīme Viņa laikabiedru dzīvē. 

Kristus personā, darbos un dzīvē cilvēki ieraudzīja ko jaunu, neparastu, pievilcīgu cerību dodošu, un viņi pieķērās Viņam. Viņa mācekļi saistīja savu dzīvi ar savu Meistaru, par dzīves mērķi liekot sekošanu (Dzīvības Kungam) Viņam. Viņā tie redzēja pozitīvu nākotni, dvēseles mieru un sirds ilgu piepildījumu, bet Jēzus negaidītā nāve satrieca viņu sirdi, neatrisināmā mīklā sapina prātus, turpretī Dzīvības Kunga augšāmcelšanās, kas Viņa mācekļiem bija tikpat negaidīta, atjaunoja radušās cerības un sniedza vēl nepieredzētas emocijas un piedzīvojumu. 

Mūsdienu cilvēkam Kristus augšāmcelšanās ir nozīmīga gan tagadnei, gan vēl vairāk nākotnei. 

Tagadnei, jo mēs ticam Viņa neredzamajai klātbūtnei un iespaidam mūsu un citu cilvēku dzīvē caur Svēto Garu. Nākotnei, jo Viņš atjaunos visu, ko grēks ir sagrāvis: planētu, dzīvniekus un cilvēkus, ticību, savstarpējās saiknes un mīlestību, nodibinot Dieva valstību- jauno Zemi. Tā var būt ikviena cilvēka cerība, kas ticībā paceļas tālāk par krustu kapu kalniņā. Tai ir vieta katra cilvēka personīgajā dzīvē. 

Reiz sastapu savu paziņu. Ilgi nebijām redzējušies. Uz vaicājumu, kā klājas, viņš atbildēja: “Esmu pirmsnāves atvaļinājumā!” Biju neizpratnē. Apjautis manu apjukumu, viņš paskaidroja: “Aizgāju pensijā.” Ja mūsu dzīvē nav apziņas par grēku piedošanu, Dieva mīlestību un nākamo dzīvi Dieva valstībā, tad tā ir ceļš pretī nāvei. 

Kad esam jauni, mūsu spēks un spējas pieaug. Lolojam un pat piedzīvojam daudz jaunu cerību piepildīšanos. Mums šķiet, ka mūsu priekšā ir neizsmeļama laika okeāns, bet, gadiem ejot, aina mainās. Kristus augšāmcelšanās un cerība sāk ieņemt arvien nozīmīgāku vietu. 

Lai slavēts Dievs! Kristus ir Augšāmcēlies! 
Kristus ir Augšāmcēlies! Kristus ir Augšāmcēlies! Reviewed by VA redakcija on svētdiena, aprīlis 17, 2022 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.