Turpinās "tīrīšana" Adventistu Baznīcā

No darba atlaists mācītājs Ģirts Rozners, kurš pēdējos gados ir kalpojis Rīgas 5.draudzē un Bauskas adventistu draudzē. Mācītājs apstiprināja VA, ka šodien, 15.februārī, ir izsaukts uz LDS Administratīvo komiteju, kur viņam paziņots, ka ar viņu tiek pārtrauktas darba attiecības. Līdz ar to viņš ir jau kārtējais mācītājs, kurš līdz ar pašreizējā bīskapa Viļņa Latgaļa stāšanos amatā zaudē savu darbu. (Pirms dažām dienām VA publicēja mācītāja Anda Krēsliņa rakstu “Misioloģisks ieskats Latvijas SDA baznīcas statistikā (2000-2020)”.)

Tieši pirms 5 gadiem, 2016.gada februārī, LDS padome pieņēma lēmumu par Rīgas Centra draudzes mācītāja Ivo Roderta atstādināšanu no amata. Vairāki desmiti cilvēku toreiz pameta Centra draudzi un sāka pulcēties Akas ielā. Kopā ar viņiem bija arī Ģirts Rozners ar ģimeni, kurš uzņēmās jaunās draudzes šūniņas gana pienākumus. Ivo Roderta padzīšanas iedvesmoti, vairāki cilvēki no Centra draudzes jau 2016.gadā parakstīja aicinājumu LDS atbrīvot no amata arī Ģirtu Rozneru. Tobrīd Ģirts pats bija LDS padomes loceklis, jo bija baznīcas vadošos amatos – viņš bija Draudžu savienības sekretārs, izdevniecības “Patmos” vadītājs un radio studijas vadītājs (lēmums par I.Roderta atstādināšanu bija pieņemts, viņam klāt neesot). Tomēr VA rīcībā nav ziņu, ka šī sūdzība tika izskatīta.

Kopš tā laika spriedze ir tikai augusi. Vispirms uz laiku tika atlikta Ģirta Roznera ordinācija, kas bija jau saskaņota un ieplānota. Pēc tam viņš zaudēja iespēju darboties radio studijā. Vēlāk, nākamajā kongresā, mācītājam vairs netika piedāvāta iespēja darboties LDS un viņš aizgāja arī no izdevniecības vadītāja amata. Viņu atstāja strādāt Rīgas 5.draudzē, kā arī nosūtīja uz Bauskas draudzi.

Ņemot vērā Ģirta Roznera ilgo kalpošanu draudzē (vairāk nekā 25 gadus), iegūto teoloģisko izglītību (viņš šajā laikā pabeidza studijas LU Teoloģijas fakultātes maģistratūrā un šogad cer pabeigt doktorantūru) un aktīvo kalpošanu draudzē, Rīgas 5.draudzes padome vērsās LDS ar atkārtotu aicinājumu ordinēt Ģirtu Rozneru. Tomēr jautājums ilgstoši tika atlikts.

Situācija strauji saasinājās līdz ar COVID pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju. Karantīnas dēļ Rīgas 5.draudze sāka translēt internetā ne tikai dievkalpojumus, bet arī Bībeles izpētes diskusijas. Tās tiešraidē vadīt uzņēmās draudzes loceklis, žurnālists Aidis Tomsons. Diskusijās parasti tiek izteikti dažādi viedokļi, un tas satrauca atsevišķus skatītājus no citām adventistu draudzēm, kas sūdzējās par pārāk “nepareizu” viedokļu paušanu. Sprādzienam līdzīgu efektu izraisīja diskusija par radīšanas stāstu, kurā tika diskutēts par to, kā savietot Bībeles aprakstu ar zinātnes atklājumiem. Pēc tās LDS padomes sēdē tika aktualizēts jautājums par Ģirta Roznera ordināciju, izvērtējot viņa piemērotību mācītāja darbam. Mācītājam pārmeta, ka viņš nav aizstāvējis doktrīnu par to, ka pirms dažiem tūkstošiem gadu Dievs pasauli radījis 6 burtiskās dienās. Ģirts Rozners vairākkārt tika izsaukts uz pārrunām Mācītāju komitejā. Kā vēlāk Rīgas 5.draudzes padomei atzina bīskaps Vilnis Latgalis, tika analizēta ne tikai konkrētā diskusija, bet arī svētrunas un kritizēts to saturs. Draudžu vadība nolēma, ka viņš nav piemērots ordinācijai. Iekšējās sarunās tika spriests, kā tālāk rīkoties – pārcelt Ģ.Rozneru uz kādu citu draudzi prom no Rīgas, lai mazinātu viņa ietekmi, vai atbrīvot no darba?

Reaģējot uz šo situāciju, Rīgas 5.draudze sasauca pilnsapulci. Tajā draudzes locekļi vienprātīgi nostājās sava mācītāja pusē, deleģējot draudzes padomi tikties ar LDS vadību, lai pārrunātu situāciju un prasītu draudžu savienības vadībai ierasties draudzē (līdz tam bīskaps Vilnis Latgalis Akas ielā ne reizi nebija bijis).

2020.gada vasaras nogalē Rīgas 5.draudzes padome gandrīz pilnā sastāvā tikās ar LDS padomes pārstāvjiem. Pēc vairāku stundu garas sarunas bīskaps Vilnis Latgalis apsolīja nepieņemt lēmumu par Ģirta Roznera atlaišanu vai pārcelšanu uz citu draudzi, pirms viņš nebūs ieradies Rīgas 5.draudzē, lai pārrunātu radušos situāciju. Tāpat tika panākta vienošanās, ka LDS nāks klajā ar trim sadarbības punktiem, uz ko varētu balstīt turpmākās draudzes un LDS attiecības (sēdes laikā abas puses atzina, ka Rīgas 5.draudze ir atšķirīga no citām, un ir jāspēj vienoties par pamatu tālākai sadarbībai).

Bīskaps turēja solījumu un rudenī ieradās Rīgas 5.draudzē. Taču bija sācies pandēmijas otrais vilnis, un tikšanās ar draudzi klātienē vairs nebija iespējama. Pēc dievkalpojuma bīskaps vien varēja atbildēt uz jautājumiem Aida Tomsona vadītajā intervijā tiešraidē.

Pēdējo divu mēnešu laikā notikumi ir strauji attīstījušies. Gada sākumā kļuva zināms, ka Ģirts Rozners ir viens no tiem 40 garīdzniekiem un citu nozaru cilvēkiem, kas parakstījuši vēstuli ar aicinājumu nesašaurināt ģimenes jēdzienu (VA varat lasīt viņa skaidrojumu, kāpēc viņš to ir darījis: http://www.vestis.adventistiem.lv/). Turklāt ņemot vērā viņa izglītību, viņš arī ir aicināts mācīt topošos teologus Latvijas Universitātē. Kaut arī šobrīd tās ir tikai dažas lekcijas mēnesī, LDS neslēpj, ka viņi neakceptē, ja mācītāji strādā ārpus tiešajiem darba pienākumiem draudzē.

Pirms pāris nedēļām Ģirts Rozners atkal tika izsaukts uz pārrunām ar LDS padomi. Jautāts par to, Ģirts atbild, ka esot apliecinājis savu uzticību baznīcai un tam, ka viņš nevēlas nostāties pret baznīcas doktrīnām vai sludināt kādu jaunu mācību. Viņš vien vēloties mudināt savus klausītājus uzdrošināties jautāt un nebaidīties atbilžu meklējumos meklēt tālāk par nospraustajām robežām.

Pagājušajā nedēļā Rīgas 5.draudze saņēma LDS padomes piedāvātos trīs punktus, uz kādiem principiem turpmāk balstīt draudzes un padomes attiecības. Kā norādīts lakoniskajā vēstulē, LDS aicina draudzi pilnībā pieņemt skaidro izpratni par SDA 28 pamatmācību punktiem, uzticēties Adventistu baznīcas organizācijai un LDS, kā arī vadīties pēc noteiktajiem principiem, kādi izteikti Draudzes Rokasgrāmatā.


Tajā pašā nedēļā Latvijas Draudžu savienības padome pieņēma lēmumu par mācītāja Ģirta Roznera atlaišanu no darba.

Ģ.Rozners atzīst, ka viņam vispirms šodien piedāvāts parakstīt savstarpēju vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu, piešķirot arī finansiālu kompensāciju. Tā kā Ģirts tam nav piekritis, tūdaļ paņemts jau iepriekš sagatavots dokuments par atlaišanu, kurā teikts, ka viņš tiek atlaists no darba nekavējoties šī gada 15.februārī. Darba uzteikumā minēti divi iemesli – nepareiza attieksme pret draudzes organizāciju un nepareiza attieksme pret draudzes mācībām un doktrīnām. Nepareizā attieksme pret organizāciju izpaudusies, parakstot vēstuli, kas nesaskan ar baznīcas oficiālo viedokli. Tādējādi viņš nodarījis kaitējumu darba devēja tēlam, atbalstot idejas, kas ir pretrunā draudzes vienotībai, turklāt, pēc savienības domām, Ģ.Rozners ir demonstrējis neuzticēšanos baznīcas organizācijai. Savukārt attiecībā uz otro atlaišanas iemeslu – LDS uzskata, ka mācītāja sludināšana ir pretrunā ar SDA pamatmācībām, ka Ģirts Rozners neatzīst baznīcas pamatmācības un viņa izteikumi klausītājos rada neizpratni un neuzticēšanos Bībelei.

Kā notikumi risināsies tālāk, tas šobrīd nav skaidrs. Daudzi Rīgas 5.draudzē neslēpj, ka nav gatavi pieņemt vēl vienu viņu mācītāja atlaišanu. Paredzams, ka Rīgas 5.draudzes padome tuvākajā laikā centīsies sasaukt virtuālu draudzes pilnsapulci, jo ārkārtas laikā klātienes tikšanās nav iespējama, un tad tiks lemts par tālāko draudzes rīcību.

Jāpiebilst, ka Adventistu Rīgas 5.draudze ir otra lielākā Adventistu draudze Latvijā aiz Rīgas Centra draudzes.
Turpinās "tīrīšana" Adventistu Baznīcā Turpinās "tīrīšana" Adventistu Baznīcā Reviewed by VA redakcija on pirmdiena, februāris 15, 2021 Rating: 5

1 komentārs:

  1. Tātad paliek jautājums vai mēs gribam "skaldīt un valdīt" vai mūsu vērtība ir cilvēku dvēseles? Viss ko personīgi esmu apguvis vienmēr ir saistīts ar dvēseļu glābšanu un vienotību tajā. Nekad nepievienošos tam kurš domā ka viņš varētu aizstāt Jēzu Kristu vai Viņa draudzi. Gudrības "mīlestība" tomēr nav Bībeliska jo to izteica Dieva pretinieks "jūs būsiet kā Dievi" (gudri). Tur un tagad primārais ir vienotība cerībā un nevis gudrība - filosofija. Ja mēs nonāksim mūžībā, tad tur nebūs svarīga mūsu gudrība bet totāla pakļaušanās Dievam - "administrācijai". Tikai tā paradīze varēs būt par paradīzi. Arī Adventistu baznīcai galvenais uzdevums ir apgūt vienotības principu. "Dažādi bet vienoti". Nu tā es domāju brāl...

    https://jauns.lv/raksts/zinas/423597-skandals-adventistu-baznica-skelsanas-cina-par-gimenes-jedzienu

    AtbildētDzēst

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.