Vai ĢenerālKonference maina viedokli?

Pirms gada adventistu uzmanība visā pasaulē bija pievērsta Ģenerālkonferences gada sanāksmei, uz kuru pulcējās baznīcas vadītāji no visas pasaules. Pēc garām un ļoti karstām diskusijām ar balsu vairākumu tika atbalstīts Ģenerālkonferences atbildīgās komitejas sagatavotais priekšlikums, kurš paredzēja sodīt tās ūnijas, kuras nepakļaujas Ģenerālkonferences pieņemtajiem lēmumiem.
Visa pamatā bija jautājums par sieviešu ordināciju. Lai arī Ģenerālkonferences sesijā bija nolemts neatļaut sieviešu ordināciju mācītāja amatā, virknē ASV ūniju un lielā daļā Rietumeiropas valstīs ūnijas šim lēmumam nav pakļāvušās. Vairākās ūnijās sievietes tiek ordinētas, bet virknē valstu vīrieši solidarizējušies ar amata māsām, un ordinācija baznīcā nenotiek vispār.

Lai arī Ģenerālkonference pati rosināja sodīt nepakļāvīgās ūnijas, un tika izveidota īpaša komiteja, kurai bija jāsāk pārrunu un iespējamā sodīšanas procedūra, komiteja tā arī ne reizi kopā nav sanākusi. Ir pagājis gads, un nu Ģenerālkonferences komiteja, kuras garais nosaukums tiek saīsināts ar abrevatūru ADCOM, ir rosinājusi pieņemto lēmumu anulēt un komitejas darbu tā arī neuzsākt. Tā ziņo žurnāls “Spectrum”, piebilstot, ka gala lēmums atkal būs jāpieņem šī gada izpildkomitejas sanāksmē.

Kāpēc Ģenerālkonference ir atkāpusies no savas virzītās ieceres, tas šobrīd nav skaidrs. Pagājušajā gadā pēc komitejas izveidošanas daudzi baznīcu vadītāji brīdināja, ka notiekošais var beigties ar šķelšanos baznīcā.
Vai ĢenerālKonference maina viedokli? Vai ĢenerālKonference maina viedokli? Reviewed by VA redakcija on sestdiena, septembris 07, 2019 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.