9,5 tēzes

Jūnijā Londonā viesnīcā “Crowne Plaza” notika neparasta konference. Neparasta tādēļ, ka tā bija Adventistu baznīcas konference, kurā nepiedalījās neviens no baznīcas augstākās vadības. Turklāt Ģenerālkonferences līmenī to ignorēja tā, it kā tādas vispār nebūtu.
Dažādu citu Latvijas adventistiem aktuālu notikumu dēļ portālā „Vēstis adventistiem” neiznāca par notiekošo rakstīt. Lai arī konference bija ļoti nozīmīga. Ar nosaukumu “Vienotība 2017” tajā piedalījās vairāk nekā 80 baznīcas administratori un vadītāji no Ziemeļamerikas, Klusā okeāna, Trans–Eiropas un Eiro–Āfrikas divīzijas.
Iemesls, kāpēc šāda konference vispār tika organizēta, bija šķelšanās draudi, kas Adventistu baznīcai draud jautājumā par sieviešu ordināciju mācītāja amatam. Adventistu baznīcā sieviešu ordinācija šobrīd nav atļauta, un pagājušajā gadā Ģenerālkonferences rudens sesijā diskutēja par to, kā reaģēt uz “nepakļāvīgajām” ūnijām, kas šobrīd rīkojas atšķirīgi (runa ir arī par mūsu divīziju, jo Skandināvijas valstis un daudzas Eiropas valstis šobrīd solidarizējas ar sievietēm – mācītājām).
Gaidot nākamo rudens sesiju, kurā varētu tikt lemts par šo valstu baznīcas vadītāju pilnvaru anulēšanu, četru reģionu pārstāvji pulcējās Londonā, lai diskutētu par to, kā saglabāt un veicināt kristīgo vienotību.
Vēlreiz jāpaskaidro, ka šajā Vienotības konferencē nepiedalījās ne Ģenerālkonferences, nedz arī pašu divīziju vadītāji. Līdzīgi oficiālie baznīcas mediji izlikās, ka šādas konferences nav. Tās gaitu atspoguļoja tikai neatkarīgie adventistu izdevumi un portāli. Jāpiebilst, ka arī konferences vietu, kas sākotnēji bija plānota Baznīcai piederošās telpās, nācās “spiediena no augšas” dēļ pārcelt.
Nepatikšanas turpinājās arī pēc konferences. Visplašāko rezonansi izraisīja Mičiganas Draudžu savienības lēmums vairs neizplatīt pazīstamā adventistu vēsturnieka Džordža Naita grāmatas. Iemesls ir viņa piedalīšanās konferencē un izplatītās 9,5 tēzes.
Džordžs Naits ir ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē ļoti cienīts un atzīts vēsturnieks un teologs. Ņemot vērā izraisīto rezonansi, publicējam saīsinātu konspektu no Dž.Naita uzrunas konferencē, kas tā arī saucas “9,5 tēzes”.

Dž.Naits: Atsaucoties Ģenerālkonferences prezidenta aicinājumam būt uzticīgiem Reformācijas principiem un atceroties Reformācijas gadadienu, es piedāvāju savas 9,5 tēzes (man nav laika uzrakstīt 95). Bet vispirms es vēlos norādīt, ka visam ir savs laiks. Ir laiks, kad jārunā maigi vārdi. Bet, kā atklāja Mārtiņš Luters, pienāk laiks, kad ir jārunā stingri. Tāpat kā Luters, es mīlu savu Baznīcu un ceru uz tās reformu. Es uzskatu, ka Luters rakstīja savus priekšlikumus ar mīlestību sirdī. Un es jums apliecinu, ka es daru to pašu. Es patiešām vēlos redzēt dziedināšanu.

Šeit ir manas 9,5 tēzes:

 1. Vienīgais pamats kristiešu vienotībai ir Raksti, ticība un Dieva mīlestība.
 2. Draudzes rokasgrāmata skaidri norāda, ka Ģenerālkonference ir “augstākā autoritāte” Vispasaules Adventistu baznīcai, bet “aiz Dieva”.
 3. Tas ir Dievs, kurš aicina mācītājus. Draudze var tikai atzīt Dieva aicinājumu, uzliekot rokas.
 4. Ordinācija nav bībelisks temats. (Rakstvietas, kurās lietots vārds “ordinācija” karaļa Jēkaba Bībeles (KJV) tulkojumā angļu valodā, parasti attiecas uz iecelšanu vai iesvētīšanu.) No Bībeles skatu punkta nav absolūti nekādas atšķirības starp ordinēšanu un pilnvarošanu (Adventistu baznīcā mācītājus dala divās kategorijās – ordinētie un pilnvarotie).
 5. Adventistiem Bībele ir vienīgais doktrīnu un prakses avots. Aicinājumi pakļauties Darba kārtībai (Working Policy) nenozīmē to pašu, ko aicinājumi respektēt Bībeli. Ģenerālkonferences sesijas balsojums nav līdzvērtīgs Bībeles mācībai.
 6. Par jautājumiem, kas nav pilnībā izskaidroti Bībelē, savulaik Džeimss Vaits (viens no pirmajiem Adventistu baznīcas vadītājiem) lietoja vienkāršu principu. Lai vienoti virzītos uz priekšu misijas darbā, viņš atteicās no nostājas, ka visam mūsu praksē jābūt skaidri pamatotam Bībelē. Viņa nostāja bija, ka atšķirības praksē ir pieļaujamas, ja tās nav pretrunā ar Rakstiem un ir harmonijā ar veselo saprātu. Tieši šī nostāja pavēra iespēju sabatu ievērojošiem adventistiem apvienoties vienā baznīcā jeb konfesijā.
 7. Tā sauktās “nepakļāvīgās” ūnijas šobrīd nerīkojas pretēji Bībeles nostājai.
 8. Baznīcas vēsturē adventisms reizēm ir kļuvis par tādu, kura pamatā ir nevis Raksti, bet gan tradīcijas un Baznīcas paziņojumi.
 9. 2017. gadā Adventistu baznīcas Ģenerālkonferences vadība ir bīstami pietuvojusies robežai, kad tā kopē viduslaiku baznīcu, aicinot sodīt lielus baznīcas sektorus, pamatojoties uz nebībelisku jautājumu.
  1. Nesenie Ģenerālkonferences dokumenti un rīcība nav saskaņā ar Bībeles mācībām un principiem, kādi atklāti Apustuļu darbu 15. nodaļā vai Mateja 18. nodaļā.
  2. Zinot, kā Baznīcas vadība manipulēja ar informāciju un kā tika organizēta balsošana 2015.gadā, es neuzskatu, ka balsojums par sieviešu ordinēšanu atklāj Dieva gribu.
  3. Viena no svarīgākajām seno ebreju praviešu funkcijām bija atklāti norādīt priesteriem un ķēniņiem, ka viņi varu izmanto ļaunprātīgi. Līdzīgi viens no Elenas Vaitas uzdevumiem bija norāt draudžu savienību prezidentus līdzīgu iemeslu dēļ. Un, ja modernajā adventismā būtu pravietis, šim pravietim būtu daudz darāmā.
  4. Pašreizējo konfrontācijas noskaņu adventismā nav radījušas ūnijas, bet gan Ģenerālkonferences vadība un tās nebībeliskā un manipulatīvā taktika. 2017. gada Ģenerālkonferences rudens sanāksme var kļūt Vispasaules Adventistu baznīcai izšķiroša, vai tā grasās sekot adventistu kustības sākotnējiem principiem, vai sekot Viduslaiku baznīcas tradīcijām.
  5. Tā sauktajām “nepakļāvīgajām” ūnijām ir vai nu jābūt vienotām, vai jāsaskaņojas ar Ģenerālkonferences prasībām. Citādi tās viena pēc otras tiks pakļautas. Viens no Otrā pasaules kara vadošajiem vācu protestantu mācītājiem Martins Nīmelers savulaik uzrakstīja pārdomu vērtus vārdus: “Sākumā viņi atnāca pēc sociālistiem, un es neprotestēju, jo es nebiju sociālists. Tad viņi atnāca pie arodbiedrības biedriem, un es neprotestēju, jo es nebiju arodbiedrības biedrs. Tad viņi atnāca pēc jūdiem, un es neprotestēju, jo es nebiju jūds. Tad viņi atnāca pēc manis — un nebija atlicis neviens, kas iestātos par mani.”
https://atoday.org/9-5-theses/
http://spectrummagazine.org/article/2017/06/14/london-unity-conference-set-reframe-conversation-about-church-authority
http://reinderbruinsma.com/2017/06/attending-an-unauthorized-meeting/
9,5 tēzes 9,5 tēzes Reviewed by VA redakcija on svētdiena, jūlijs 23, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.