Ir divas Adventistu baznīcas mācības, kuras tiek arvien vairāk apšaubītas. Viena no tām ir mācība par Debesu svētnīcu, otra – par pasaules radīšanu nesenā vēsturē burtiskās sešās dienās. To rāda socioloģiskās aptaujas, kas veiktas gan 2013.gadā, gan pagājušajā gadā. Lai arī kopumā skaitļi nav dramatiski, tie atklāj tendenci. Savukārt mācība par Trīsvienību, kas raisījusi daudz diskusijas Latvijā, pasaulē lielākoties ir akceptēta.

Ja izpratni par debesu svētnīcu 2013.gadā pilnībā pieņēma 62 procenti respondentu, tad 2018.gadā to akceptējuši 56 procenti. Turklāt interesants ir fakts, ka šī mācība nav populāra Āzijā. Piemēram, Indijā tā ir saprotama tikai katram trešajam adventistam. Tajā pašā laikā kopumā vairāk nekā 2/3 adventistu pieņem šo mācību, jo tā to māca baznīcā.

2013.gada aptauja bija krietni detalizētāka, un tā atklāja, ka visskeptiskāk pret šo doktrīnu izturas tieši Eiropā. 40 procenti adventistu Transeiropas divīzijā atklāja, ka viņi pret šo mācību izturas skeptiski, vai arī viņiem tā nešķiet svarīga (arī Latvijas aptauja rādīja, ka tikai mazliet vairāk par pusi ir pieņēmuši šo mācību kā svarīgu un vajadzīgu).

Otra mācība, kas raisa arvien lielākas šaubas, ir izpratne par pasaules radīšanu. 2013.gadā 74 procenti adventistu pauda pārliecību, ka pasaule salīdzinoši nesen ir radīta burtiskās sešās dienās. 2018.gadā tā atbildēja 65 procenti aptaujāto. Tajā pašā laikā 21% sacīja, ka viņi tam drīzāk tic nekā netic. Interesants ir fakts, ka ļoti atšķirīga aina ir Dienvidāzijā. Tikai katrs trešais adventists ir pārliecināts par neseno burtisko radīšanu.

Pēdējā aptaujā tika arī jautāts, vai cilvēki tic, ka visu radījis ir Dievs. Interesanti, ka, piemēram, Eiropā gandrīz neviens adventists neapšauba Dievu kā Radītāju.

Kas attiecas uz Trīsvienības mācību, tā ir raisījusi krietni mazāku skepsi. 84 procenti adventistu šo mācību ir pilnībā pieņēmuši, bet kopumā 95 procenti to ir akceptējuši.  Tikai 5 procentiem tā raisījusi šaubas. Turklāt šo skaitli radījusi tikai viena divīzija. Dienvidāzijas divīzijā mazāk nekā puse tic Trīsvienībai, savukārt trešdaļa adventistu to apšauba vai Trīsvienības doktrīnai netic vispār. Visā pārējā pasaulē tā nav radījusi šaubas.

Atgādinām, 2018.gada aptaujā piedalījās gandrīz 65 tūkstoš adventistu visās 13 baznīcas divīzijās.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana