Kas ir Trīsvienības svētki?

Lielākā daļa kristiešu visā pasaulē katru gadu atzīmē Trīsvienības svētkus (pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem), lai godinātu Svēto Trīsvienību — Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. 
Lai gan vārds “trīsvienība” neparādās Svētajos Rakstos, par to rakstīts Mateja evaņģēlijā (28:18-20) un 2.vēstulē Korintiešiem (13:13), kā arī daudzās citās vietās Bībelē. Trīsvienības jēdzienu nekad nevar pilnībā izprast vai racionalizēt, bet tas ir skaidri atklāts Svētajos Rakstos. Tāpat kā citas Svēto Rakstu mācības, arī šī tiek saprasta caur ticību, kas nāk no Svētā Gara darbības pie mums. Tāpēc ir simboliski, ka šis noslēpums tiek svinēts uzreiz pēc Vasarsvētkiem, kad pirmo reizi notika Svētā Gara izliešanās.

Trīsvienības svētkos Kristīgā Baznīca ar prieku un pateicību apdomā Tēva, Dēla un Svētā Gara paveikto grēcīgās cilvēces glābšanas dēļ. Tāpēc arī īpaši tiek izcelta mīlestība, ko Trīsvienīgais Dievs mums ir parādījis. Mēs īpaši pārdomājam un pieminam Tēvu kā mūsu Radītāju, Dēlu kā mūsu Glābēju un Svēto Garu kā mūsu Mierinātāju. Svēto Rakstu lasījumi Trīsvienības svētku dievkalpojumiem var ietvert 8.psalmu, kas sākas un beidzas ar
Kungs, tu esi mūsu kungs,
cik varens tavs vārds pār visu zemi!
Teksts 2.Korintiešiem 13:11-13 aicina ticīgos censties sasniegt pilnību un dzīvot mierā; un noslēdzas ar lūgšanu, lai Kristus Jēzus žēlastība, Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība ir ar visiem ticīgajiem, kuriem ir atstāts Jēzus Kristus uzdevums Mateja 28:16-20.

Arī mūsu paaudzei, cik vien iespējams, ir jāsaprot Svētajos Rakstos rakstītās norādes, lai palīdzētu mums pilnīgāk izprast mūsu Trīsvienīgo Dievu. Tēvs ir Dievs no sākuma (Jāņa 1:1); Jēzus atklāja sevi kā līdzvērtīgu Tēvam (Jāņa 10:30): "Es un Tēvs esam viens."; kopā Viņi sūtīja Svēto Garu (Jāņa 14:26).
... tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā (Mateja 28:19).
Kas ir Trīsvienības svētki? Kas ir Trīsvienības svētki? Reviewed by Ivo Roderts on piektdiena, jūnijs 10, 2022 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.