Kalpošanai Baznīcā – NĒ

No iepriekšējās Adventistu baznīcas Baltijas ūnijas vadītājiem darbs atradies tikai bijušajam ūnijas vadītājam Dāvidam Nimmikam. Igauņi viņu iekļāvušu gan konferences padomē, gan piedāvājuši mācītāja vietu. Pārējie administrācijas darbinieki no kalpošanas baznīcā ir atstādināti.

Visilgāk neskaidrība bija par iepriekšējo ūnijas sekretāru, mācītāju Gunti Bukalderu. Jau maija beigās viņš uzrakstīja iesniegumu ar lūgumu viņu pieņemt darbā Latvijas draudžu savienībā. Pēc vairāku mēnešu ilgas jautājuma izskatīšanas LDS padome trešdien, 14.augustā, nobalsoja Gunti Bukalderu darbā nepieņemt. Līdz ar to viņam iespējams kalpot baznīcas labā nebūs.

Mindaugas Pikūnas
Zigurds Laudurgs
Guntis Bukalders
Līdzīgi darbs netika piedāvāts iepriekšējam ūnijas mantzinim Zigurdam Laudurgam. Savukārt Lietuvā savienība atteica kalpošanu iepriekšējam Jauniešu nodaļas vadītājam Mindaugam Pikūnam. Viņiem visiem trim darbs jāmeklē ārpus Adventistu baznīcas.

Zigurds Laudurgs sarunā ar VA atzīst, ka nebija uzprasījies darbam draudžu savienībā. Viņš neslēpa, ka būtu priecīgs, ja viņam būtu piedāvāts darboties draudžu labā, taču viņš lūpu neesot uzmetis. Z.Laudurgs skaidroja, ka Adventistu baznīcā nav pieņemts pašam uzprasīties kalpošanas darbam. 30 gadu laikā, kamēr viņš ir darbojies Adventistu baznīcā, draudze pati ir aicinājusi darbiniekus kalpošanai nevis otrādi. Apzinoties, ka vajadzības pēc viņa pieredzes šobrīd baznīcā nav, viņš ir atradis darbu SEB bankā. Taču par notiekošo ap bijušajiem ūnijas vadītājiem viņam sāpot sirds.
Man ir skumīgi par to, ka tādiem izglītotiem cilvēkiem kā Mindaugam vai Guntim, kam ir milzīga pieredze draudzes darbā, kuri ir pierādījuši sevi – ka viņiem baznīcā neatrodas vieta. Tas ir nepareizi no visiem viedokļiem, arī no biznesa viedokļa. Baznīca viņos ir investējusi daudz naudas un pūles, un tas viss ir velti. Jebkurai organizācijai ir vajadzīgi izglītoti darbinieki.
Jāpaskaidro, ka Adventistu baznīca ir maksājusi par Gunta Bukaldera un Zigurda Laudurga izglītošanu. Abiem ir maģistra grāds teoloģijā. Guntis Bukalders maģistratūru Lielbritānijā pabeidza tikai pagājušajā gadā. Savukārt Zigurds Laudurgs ieguva bakaulaura grādu Ņūboldā (Lielbritānija), bet studijas maģistratūrā kopā ar Andri Āriņu turpināja Latvijas Kristīgajā akadēmijā.

Jāatzīst, ka jautājums par Gunta Bukaldera kalpošanu bija izvērtēts skrupulozāk. Pirms apmēram divām nedēļām kopā sanāca Mācītāju komiteja, kura uzklausīja G.Bukalderu, pārrunāja visus neskaidros jautājumus un nolēma rekomendēt viņu pieņemt darbā. Tomēr Draudžu savienības padome šoreiz Mācītāju komitejas rekomendācijas neņēma vērā. Slēgtā balsojumā ar vienas balss pārsvaru Mācītāju komitejas priekšlikums ir noraidīts.

Pats Guntis Bukalders sazvanīts sacīja, ka viņam komentēt padomes lēmumu ir grūti. Pēc sarunas ar Mācītāju komiteju viņš esot domājis, ka viņam kalpošana baznīcā tomēr tiks piedāvāta. Tagad nāksies meklēt darbu ārpus baznīcas. G.Bukalders atzīst, ka tas nebūs viegli, jo visu savu mūžu viņš ir darbojies tikai draudžu labā, taču viņš esot gatavs jauniem izaicinājumiem.

Iemesli, kāpēc bijušajiem ūnijas vadītājiem Latvijas Adventistu baznīcā nav vietas, visticamāk, ir subjektīvi. Bīskaps Vilnis Latgalis mācītāju sanāksmē jūnijā sacīja, ka Gunti Bukalderu nevarēs pieņemt, jo draudžu savienībai trūkstot naudas. Tajā pašā laikā VA jau rakstīja, ka savienība ir atradusi 10 tūkstošus eiro Misijas skolas vajadzībām. Turklāt Draudžu savienība ir paudusi vēlmi caur Trans-Eiropas divīziju konvertēt 100’000 eiro, ko tā saņēmusi no desmitās tiesas maksājumiem (šī nauda tiek izmaksāta mācītāju algām), pārcelt to uz parasto kontu, lai varētu šos līdzekļus izmantot dievnamu remontiem un celtniecībai. Tas liek domāt, ka naudas trūkums nevarētu būt īstais iemesls padomes balsojumam.

Ņemot vērā to, ka Latvijas draudžu savienība aktīvi darbojās, lai nomainītu ūnijas vadību, šis varētu būt turpinājums, lai pilnībā atbrīvotos no sev netīkamiem cilvēkiem. Neformālās sarunās ar vairākiem mācītājiem VA ir nācies dzirdēt bažas par vēl vienu tendenci. Kā uzskata darbinieki, pašreizējai draudžu savienības padomē novērojama skepse pret teoloģisko izglītību (iebildumu neesot pret mācībām Austrumos – Krievijā vai Ukrainā). Pēc vairāku mācītāju domām, tieši izglītība varētu būt galvenais mīnuss, kāpēc bijušajiem baznīcas vadītājiem vairs nav vietas Latvijas draudzēs.
Kalpošanai Baznīcā – NĒ Kalpošanai Baznīcā – NĒ Reviewed by VA redakcija on ceturtdiena, augusts 15, 2019 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.