"Vēstis adventistiem" – pārmaiņas un vīzija

Ir pagājuši jau vairāk nekā trīs gadi kopš izveidojām internetā platformu “Vēstis adventistiem”.

Lai arī sākotnēji tā tapa sāpēs par notiekošo Rīgas Centra draudzē, jau pašā sākumā bija skaidrs, ka mēs negribam runāt un rakstīt tikai par to. Patiesībā pamazām apzināti centāmies no tā, cik vien iespējams, sevi norobežot. Konflikti rodas un izbeidzas, bet fundamentālie jautājumi vienmēr ir aktuāli.


Ideja par platformu, kurā brīvi varam runāt par dažādiem ar ticību saistītiem jautājumiem, radās krietni pirms iepriekš minētā. Pirmā apspriede par šādas vietnes izveidošanu tika sarīkota jau 2015.gada oktobrī.

Mūsu sākotnējais uzstādījums publicēt neatkarīgu plašāku informāciju par notiekošo adventistu draudzēs Latvijā, pasaulē un sabiedrībā ir bijis un paliek kā galvenais VA uzdevums. Esam pateicīgi par atbalstu un iedrošinājumu, kuru šajā laikā esam saņēmuši. Komandā sākotnēji bija 5 cilvēki, taču pamazām gan atbalstītāju, gan palīgu skaits ir audzis. Un jau pirms kāda laika sapratām, ka ir nepieciešams izveidot organizētāku struktūru, lai gan pašiem, gan citiem būtu skaidrs, kas, ko un kāpēc dara.

Uzreiz jāpiebilst, ka mūsu mērķis nav veidot alternatīvu esošajai baznīcas organizācijai. Mēs vēlamies darboties tikai informatīvajā laukā. Apzināmies, ka kristiešiem ir atšķirīgi viedokļi, cik atklāti vajag runāt par to, kas notiek baznīcā. Daļa uzskata, ka visu, ko var noslēpt, vajag slēpt, lai cilvēki neuzzinātu par nepatīkamo, atšķirīgo, divdomīgo, lai tas nekļūtu par šķērsli evaņģelizācijai. Mēs savukārt ticam, ka tieši atklāta domu apmaiņa, brīva informācijas aprite ir visdrošākais pamats ilgtspējīgai draudzes attīstībai (par šo varam nākotnē izvērst plašāku diskusiju).

Jau pavasarī iesniedzām pieteikumu Uzņēmumu reģistrā. Kopš 7.maija oficiāli ir reģistrēts nodibinājums “Vēstis adventistiem”. Valdē turpina darboties Aidis Tomsons, Ainars Korulis un Inguna Ievīte-Andersone. Taču komanda ir paplašināta ar Padomi. Bez Valdas Reķes, Aivara Ozoliņa un Ivo Roderta, kuri darbojās jau iepriekš, mūsu komandai pievienojušies vēl vairāki cilvēki.

Mums nu ir trīs teoloģijas doktori – ne tikai Aivars Ozoliņš, bet arī Andis Krēsliņš un Viesturs Reķis. Lai arī rakstos, kurus publicējam, domas bieži vien atšķiras un reizēm pat ir pretējas, augsti izglītotu mācītāju klātbūtne ir ļoti nepieciešama un palīdzoša. Tāpat komandā iesaistījusies žurnāla “Adventes Vēstis” iepriekš ilggadēja redaktore Tatjana Tomsone.
Reizēm ļoti svarīgi lietas novērtēt ar praktisko pieredzi. Tādēļ paldies uzņēmējam Indaram Lefleram, kurš arī ir iekļāvies padomes darbā. Un vēl mūsu komandai pievienojušies divi cilvēki, kuru darbs ikdienā saistīts ar medicīnu un palīdzēšanu cilvēkiem. Tie ir Lilita Roznere un Arvīds Irmejs (RSU asoc.profesors). Viņi abi mūs aktīvi atbalstījuši jau no pirmsākumiem. Visbeidzot jāpiemin Ulvis Skadiņš (LLU asoc.profesors), Jelgavas draudzes vecākais, kura rakstus daudzi jau ir pamanījuši un novērtējuši.
Bez pieminētajiem cilvēkiem ir vēl vairāki, kuri ir līdzās un kopā ar mums darbojas.

Nav tā, ka mēs grasāmies rakstīt daudz vairāk nekā līdz šim. (Vasara vispār ir atvaļinājumu laiks ar lielāku klusuma periodu). Taču mēs lūkojam, kā informācijas apriti varētu dažādot. Mēs pieļaujam nākotnē rīkot aktuālas paneļdiskusijas, kurās varētu pārrunāt interesantus un grūti saprotamus tematus. Tāpat izdosim arī atsevišķus drukātus materiālus. Esam jau izdevuši pirmo grāmatu. Par to tuvākajā laikā sekos plašāka informācija. Savu pamatdarbību gan turpināsim internetā.

Grasāmies atvērt arī kontu bankā, lai tie, kas vēlas atbalstīt mūsu darbu, varētu to darīt (par to tad vēlāk ziņosim). Nauda gan nekad nav bijusi un, cerams, nebūs svarīga. Viss darbs līdz šim ir balstījies tikai un vienīgi uz mūsu pašu ziedoto laiku un naudu, ko ieguldām darbā, kuram ticam.

Savā iekšējā lokā esam diskutējuši, kas mēs esam un kāda ir mūsu vīzija. Tādēļ šī raksta noslēgumā publicēsim dažus izteiktos apkopojumus no pašu izteiktajām atziņām par VA:
Mēs vēlamies būt kristīgs medijs latviešu valodā, kas cenšas aizpildīt patukšo progresīvās kristietības/adventisma nišu. Tas ietver analīzi, kritiku un arī cita (Kristus orientēta) skatījuma piedāvājumu.
Mūsu pirmais un galvenais uzdevums ir sludināt Kristu (bez galviņu un otrās atnākšanas laika skaitīšanas) un dziedināt (garīgi un fiziski). Pārējie uzdevumi:
1) Adventistu baznīca ir mūsu garīgās mājas, un tāpēc sadarbojamies/veicinām sadarbību ar to ikvienā konstruktīvā/pozitīvā projektā,
2) veicinām sadarbību starp konfesijām;
3) dzimumu līdztiesība kalpošanā;
4) veselīga attieksme pret zinātni un Svēto Rakstu inspirāciju;
5) cieņa pret izglītību un izglītotu profesionāļu viedokļiem,
6) ir nepieciešams celt gaismā neadekvātus baznīcas tēriņus- gan administratīvos, gan cita veida neefektīvas aktivitātes un izstrādāt konstruktīvus priekšlikumus/ risinājumus,
7) celt gaismā neadekvātu dažāda līmeņa baznīcas struktūru  “ķēnišķīgo varu”.
Daudzos jautājumos mēs esam liberāli (šī vārda labākajā nozīmē), daudzos konservatīvi. Būdami attieksmes ziņā liberāli kristieši, mēs pieņemam visus cilvēkus, arī citādi domājošos. Mūsu vīzija ir darboties par godu Dieva valstībai un veicināt katra patiesa kristieša vēlmi atklāti un vispusēji runāt par mūsdienu problēmām, izaicinājumiem un risinājumiem Adventistu baznīcā Latvijā un citviet pasaulē. VA neatbalsta kādas noteiktas teoloģijas vai idejiskās grupas virzienu, bet vēlas pārstāvēt no organizācijām un sponsoriem brīvu platformu, kur var droši dalīties ar daudzveidīgām reliģiskām idejām un par tām brīvi diskutēt. Tas, kas tiek publicēts VA, ne vienmēr atspoguļo nodibinājuma padomes locekļu viedokli, bet vēlēšanos sekot žurnālistikas ētiskajiem standartiem un kalpot mūsdienu kristiešu vajadzībām. VA vēlas kalpot kā neatkarīgs informācijas nesējs ne tikai esošajiem, bet arī bijušajiem adventistu kristiešiem Latvijā. Mēs vēlamies iedrošināt un veicināt jaunās paaudzes adventistu iesaistīšanos reliģiskās diskusijās un sniegt informāciju, kura ir palīdzoša viņiem 21.gs. vidē, kurā viņi dzīvo un veido savu izpratni par ticību Dievam. Vēlamies veidot Kristū centrētu, uz savstarpēju sapratni virzītu vidi, kurā dominē patiesi kristīga ētika un "runas brīvība". 
Mēs vēlamies atvērtāku adventismu, kas neiedomājas sevi par īpaši izredzētiem, bet apzinās sevi kā līdztiesīgu konfesiju Dieva ģimenes plašajā daudzveidībā. Uz adventismu, kas nebaidās izlūkot jaunas ticības robežas, kas ieklausās, novērtē, pārdomā sava laikmeta balsis, spēj būt kritisks pret savu vēsturi un mantojumu. Uz adventismu, kas meklē mieru, sadraudzību, līdztiesību Dieva valstībā, neatkarīgi no ticības pārliecības. Uz adventismu kā drošu vidi viedokļu daudzveidībai, kritikai un inovācijai.
"Vēstis adventistiem" – pārmaiņas un vīzija "Vēstis adventistiem" – pārmaiņas un vīzija Reviewed by VA redakcija on piektdiena, jūlijs 26, 2019 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.