Neformāla saruna ar BAUC prezidentu

Teoloģijas doktora Anda Krēsliņa saruna ar Baltijas ūnijas vadītāju Ivo Käsk.

Pagājušajā svētdienā (26.05.2019) dēla kāzās Tartu man radās iespēja neformālā sarunā par pagājušo Baltijas ūnijas kongresu un nākotnes darbības vīziju iztaujāt jauno Baltijas ūnijas prezidentu Ivo Käsk. Ir jāpaskaidro, ka kopš studiju gadiem Rīgā un Ņūboldā esam labi paziņas un varam ne vien atcerēties studiju gadus, bet arī runāt par šodienas aktualitātēm baznīcā.

Pirms sarunas informēju Ivo par manu sadarbību ar VA. Viņš arī neiebilda pret mūsu sarunas publiskošanu VA, jo uzskata, ka informēt adventistus vajag dažādos veidos un pēc iespējas tiešāk. Ne caur baumu tīklu, bet runājot ar atbildīgo amatpersonu.

Uz maniem jautājumiem par pagājušā Baltijas ūnijas kongresa gaitu, kuru VA nosauca par 'kluso kongresu', viņš norādīja uz ūnijas vēlmi nediskutēt strīdīgus jautājumus publiskā telpā kongresa laikā, jo tas, viņaprāt, veicinātu draudzes locekļu polarizāciju un grupēšanos pozīcijā un opozīcijā, kā tas ir ticis novērots draudžu savienību kongresos. Turklāt visi strīdīgie jautājumi, to skaitā arī par Baltijas ūnijas administratīvo modeli, esot plaši diskutēti un apspriesti pagājušās administrācijas laikā. Iepriekšējā Baltijas ūnijas padome ar tās vadītāju Dāvidu Nimmiku nav redzējusi vajadzību restrukturēt ūnijas darbību. Tā kā Ivo un Dāvids ir ne tikai tuvi draugi, bet arī profesionāļi baznīcas darbā, jaunā komanda šī kongresa laikā esot centusies pēc iespējas uzmanīgāk mainīt ūnijas administrāciju un saglabāt labas personīgās attiecības ar visiem, kurus šīs izmaiņas ir skārušas.

Ivo Käsk uzsvēra, ka visas trīs Baltijas draudžu savienības ir izteikušas vēlēšanos palielināt savu ietekmi Baltijas ūnijas darbā, mainot ūnijas birokrātisko lomu. Ja līdz šim ūnija kā augstāk stāvoša baznīcas organizācija bija apkrauta ar administratīvi komunikatīvo atskaišu un plānu darbu un bieži vien kalpoja pati savām un Transeiropas divīzijas vajadzībām, tad jaunajā administrācijas modelī visu trīs Baltijas draudžu savienību darbinieku pārstāvniecība ir būtiski palielināta, un tas palīdzēšot ūnijai koncentrēties uz vietējo draudžu vajadzībām. Būtiski tiks samazināts pilnas slodzes darbinieku skaits ūnijas ofisā, tādējādi ietaupot baznīcas naudas līdzekļus, kurus varēs novirzīt misijai. Iepriekšējais Baltijas ūnijas vadības stils un funkcijas bijušas neatbilstošas mūsdienu Baltijas draudžu savienību vajadzībām, un jaunā ūnijas komanda, iesaistot jaunas personālijas, centīsies to uzlabot.

Uz jautājumu par aizejošās ūnijas pieredzes bagātajiem profesionāļiem, kuri bija pilna laika darbinieki ūnijā, Ivo uzslavēja viņu darbu un nenoliedza viņu pieredzi un profesionālismu, tajā pašā laikā norādot uz krasajām atšķirībām jaunajā administrācijas modelī un nepieciešamību strādāt citādi un atbalstīt reformas. Viņš cer, ka jaunievēlētie gados jaunie, entuziastiskie ūnijas izpildkomitejas locekļi būs dzinējspēks nepieciešamajām reformām un kopā ar pieredzē bagātiem savienību darbiniekiem veicinās draudzes misiju un Dieva vēsts sludināšanu adventistu draudzēs Baltijā.

Protams, mana ģimene ir ļoti pateicīga Ivo Käsk par lielisko Alises un Elmonda laulību iesvētīšanas ceremoniju. Lūdzu un ceru, ka Dievs svētīs Ivo un jaunievēlētās Baltijas ūnijas administrācijas darbu nākošajā piecgadē.
Neformāla saruna ar BAUC prezidentu Neformāla saruna ar BAUC prezidentu Reviewed by VA redakcija on ceturtdiena, maijs 30, 2019 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.