"Vēstis adventistiem" turpinās darboties

Jaunā Latvijas Draudžu savienības padome ir nolēmusi norobežoties no tiem, kas iepriekš mazākumā pauduši atšķirīgus viedokļus. To VA netieši apstiprināja divi padomes locekļi.

Jaunās padomes uzstādījums ir izslēgt no kalpošanas jomām tos, kas savulaik iebilda pret Ivo Roderta atlaišanu. Tādēļ, lai gan padomei ir grūtības atrast vairāku nodaļu vadītājus, tā nolēmusi neuzrunāt tos, kuri šos pienākumus pildīja iepriekš. Tāpat tā ir nolēmusi nesarunāties ar tiem, kas pārstāv „Vēstis adventistiem”.

Mācītāju kalpošanas nodaļas vadītājs Andrejs Āriņš, kurš iepriekš bija uzrunāts intervijai, telefonsarunā skaidroja, ka viņš gan būtu gatavs runāt, taču viņš respektējot savu kolēģu nolemto. Viņš arī sacīja, ka viņam nebūtu iebilžu  pret atsevišķu cilvēku iesaistīšanu kalpošanas darbā, taču tāda esot padomes nostāja- ar šiem cilvēkiem nesadarboties.

Lai gan viņš solīja, ka LDS informācija būs pieejama oficiālajā „adventisti.lv” mājas lapā, šobrīd tā netiek publiskota. Visticamāk, ka iemesls tam ir grūtības atrast Komunikācijas nodaļas vadītāju.  Iepriekšējais vadītājs Juris Karčevskis ir iesniedzis atlūgumu, bet jaunu darbinieku atrast nav vienkārši. Līdz ar to pagaidām informācijas aprite mājas lapā ir gandrīz apstājusies.

Jaunā LDS padomes politika nozīmē to, ka dažiem cilvēkiem nākas uzņemties vairākus pienākumus vienlaicīgi. VA jau rakstīja par to, ka daudzas atbildības pārņēmis mācītājs Andrejs Āriņš. Tāpat vairākus pienākumus uzņēmusies Rīgas Centra draudzes locekle Anitra Roze. Viņa ir ne tikai jaunās LDS padomes locekle un darbojas Statūtu komitejā, viņa arī piekritusi vadīt izdevniecību „Patmos” un uzņemties žurnāla „Adventes Vēstis” galvenā redaktora pienākumus.  Vēlējāmies aprunāties ar Anitru Rozi, taču arī viņa apstiprināja, ka bīskaps viņu kā padomes locekli aicinājis ar mums nesarunāties (LDS padomes lēmums par A.Rozi vēl nav publiskots, taču ir pieņemts).

Pirms Draudžu savienības kongresa spriedām, ka, iespējams, līdz ar jaunās LDS vadības izveidošanu vajadzība pēc „Vēstis Adventistiem” varētu izzust. Tomēr situācija ir izvērtusies pretēja. Tā kā jaunā baznīcas vadība nolēmusi  atšķirīgos viedokļus vēl vairāk izolēt un apklusināt, mēs apzināmies, ka mūsu darbošanās joprojām ir nepieciešama. Tādēļ apsveram tuvākajā laikā savu darbību paplašināt un arī turpmāk no atšķirīga skatu punkta informēt par to, kas notiek Adventistu  baznīcā. Mēs ticam, ka mūsu misija nav nostāties pret Adventistu Baznīcas vadību. Mēs atbalstām un turpinām aizlūgt par baznīcas vadību un tās pieņemtajiem lēmumiem. Tomēr mūsu aicinājums ir parādīt, ka adventisms Latvijā ir dažāds, tas nav vienpusējs. Mēs arī turpināsim sekot līdzi notikumiem Adventistu baznīcā pasaulē, kur tendences ir līdzīgas. VA būs platforma tiem, kas tic, ka adventisms var būt progresīva kustība, kur ir vieta dažādībai un kopējai sadarbībai.  Mēs joprojām būsim draudzē, būsim daļa no draudzes un darbosimies draudzē.

VA redkolēģija:
Inguna Ievīte-Andersone,
Valda Reķe,
Ainars Korulis,
Aivars Ozoliņš,
Aidis Tomsons,
SaveSave
"Vēstis adventistiem" turpinās darboties "Vēstis adventistiem" turpinās darboties Reviewed by VA redakcija on sestdiena, jūlijs 14, 2018 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.