120 gadi Adventistu draudzei Latvijā

Piektdien, 16. septembrī ar svinīgu dievkalpojumu tika aizsāktas Adventisma Latvijā 120 gadu jubilejas svētku svinības.
Svētku pasākumu atklāja LDS bīskaps Vilnis Latgalis, aicinot visus vienoties dziesmā “Priecīgi, lai dziesmas dziedam,” tādējādi izceļot prieku un pateicību kā galvenos šajos svētkos.


Šajās dienās arī SDA Rīgas 1. draudze svin 120 gadu jubileju, jo šī bija pirmā Adventistu draudze Latvijā, dibināta 1896. gadā. Tāpēc arī svētku atklāšanas dievkalpojums notika Baznīcas ielā 12a, Rīgas 1. draudzes telpās, kas svētku notikumam par godu ir nedaudz renovētas, pielīdzinot šo telpu sākotnējam izskatam.


Centrālo uzrunu šajā vakarā teica Baltijas ūnijas vadītājs Dāvids Nimmiks. Viņš to pamatoja uz rīcības komitejas izvēlēto rakstuvietu - Jāņa ev. 14:2-3, norādot uz gaidīšanas laika vērtību un draudzes attieksmi, rīcību un kalpošanu, gatavojoties Kristus atnākšanai. Kā piemēru viņš minēja Kristus līdzību par diviem kalpiem, kuriem uzticēja pārvaldīšanu, kamēr pārvaldnieks bija devies prom. Draudzei ir izvēle, kā rīkoties - līdzīgi kā uzticamais vai ļaunais kalps. Viņš novēlēja izvēlēties uzticību, vērtējot doto laiku un iespējas.


Par svinību vakara kulmināciju izvērtās mācītāju Andra Pešeļa un Alda Zēmeles ordinēšana. Ekspresintervijā klātesošie tika iepazīstināti ar viņiem un viņu ģimenēm, abi mācītāji īsi pastāsīja par savu kalpošanu. Sekoja iesvētīšanas uzruna, kuru teica SDA Ģenerālkonferences viceprezidents Arturs Štele.


Savā uzrunā viņš atgādināja laiku un veidu, kad un kā Dievs uzrunāja Mozu, aicinādams viņu cilvēcīgā skatījumā neiespējamā misijā. Mozus Dievam uzdeva trīs jautājumus: kas es esmu, ka Tu mani aicini? kas Tu, Dievs, esi? vai cilvēki man sekos? Štele norādīja, ka šie ir galvenie jautājumi katra mācītāja kalpošanas darbā. Dievs uz visiem jautājumiem deva atbildes. Arturs Štele stiprināja mācītājus īpaši neuztraukties un nešaubīties, vai cilvēki paklausīs un sekos, ja Dieva Vārds Bībele ir viņu galvenais kalpošanas instruments rokās, prātā un sirdī.


Uz skatuves tika aicināti visi ordinētie mācītāji, kas izveidoja lūgšanu loku ap Sigitu un Andri Pešeliem un Velgu un Aldi Zēmelēm. Svētību lūgšanu teica Arturs Štele, tad Baltijas ūnijas mācītāju nodaļas vadītājs Viesturs Reķis abiem mācītājiem deva uzdevumu: strādāt par kalpiem, kalpot ganiem, sargiem un skolotājiem, būt par ticības un, paļāvības uz Dieva žēlastību, piemēriem. Sekoja sirsnīgi apsveikumi un svētību vēlējumi. 


Apsveikumus visām Latvijas draudzēm bija atveduši arī viesi no Igaunijas un Lietuvas. Igaunijas konferences vadītājs Ivo Kaask savā apsveikumā atzīmēja, ka ar prieku vienmēr raugās uz Latviju kā lielāko kaimiņu, no tās mācās, jo Latvijā viss ir LIELS - svētki, pasākumi, mūzika un draudzība. Viņš bīskapam uzdāvināja Bībeli igauņu valodā.


Lietuvas konferences vadītājs Bertolds Hibners , kurš runāja latviešu valodā, apsveica ar īpašu rakstisku apsveikumu un drosmes vēlējumu tālākajā draudzes darbā.D. Nimmiks apsveikumam no Baltijas ūnijas darbiniekiem LDS vadītājam V. Latgalim kā dāvanu pasniedza čeku.

Svētku atklāšanās dievkalpojumā mūzikālo sniegumu deva koris “ Gaismas ceļā.”


(Paldies Valdai Reķei par ieguldījumu reportāžas sagatavošanā)
120 gadi Adventistu draudzei Latvijā 120 gadi Adventistu draudzei Latvijā Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, septembris 17, 2016 Rating: 5

1 komentārs:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.