Pārmaiņas Baltijas ūnijā

Trīs dienu garumā Rīgā, Baznīcas ielā 12a, notika Baltijas ūnijas kongress. 23. un 24.maijā bija darba sesijas, bet 25.maija sabatā svinīgais noslēgums. VA šajā laikā sekoja līdzi kongresa gaitai.

Jāatzīst, vislielākās diskusijas izvērsās par lēmumu palielināt ūnijas izpildkomiteju. Lai arī Transeiropas divīzijas vadītājs aicināja priekšlikumu neatbalstīt, un arī iepriekšējā izpildkomiteja bija pret sastāva palielināšanu, kongresa delegāti priekšlikumu atbalstīja. Ja līdz šim izpildkomitejā darbojās ūnijas administrācija, nodaļu vadītāji, draudzes locekļi un savienības vadītāji, kopumā 13 cilvēki, tad turpmāk ūnijas izpildkomitejā būs 21 cilvēks. Tajā piedalīsies visu trīs valstu mantziņi un savienības sekretāri. Savukārt laju īpatsvars (kurš jau līdz šim, saskaņā ar Vispasaules baznīcas rekomendācijām, bija pārāk mazs) ūnijas izpildkomitejā būs vēl mazāks.

VA jau rakstīja, ka sākotnēji Latvijas draudžu savienība vēlējās likvidēt ūniju vai arī to krasi samazināt, jo uzskatīja, ka naudu varētu lietderīgi izlietot paši. Tomēr pēc tam, kad šo priekšlikumu noraidīja Transeiropas divīzija, igauņi nāca klajā ar pretēju ierosinājumu – stiprināt ūniju, palielinot ūnijas administratīvo un izpildkomiteju. Arī Latvijas draudžu savienība mainīja savu nostāju, iestājoties par ūnijas palielināšanu. Tikai lietuvieši šaubījās par šādu izmaiņu lietderību. Tomēr ar nepieciešamajām 2/3 delegātu balsu tas tika apstiprināts.

Tas, ka delegāti vēlas pārmaiņas, bija zināms jau pirms kongresa. Un šo gaisotni varēja manīt arī Baznīcas ielas gaiteņos un uz trepēm. Tiesa, zālē viss bija ļoti politkorekti, publiski esošajiem darbiniekiem tika pausti tikai atzinības vārdi.

Kā jau kongresā, pēc tam, kad statūtos bija veiktas izmaiņas, ar atskaiti par darbu vispirms uzstājās ūnijas prezidents Dāvids Nimmiks. Tad sekoja Jauniešu nodaļas vadītāja atskaite, un pēc tam vairākus ziņojumus sniedza prezidenta sieva Alla Nimmika, viņa stāstīja gan par Bērnu kalpošanu, gan sieviešu kalpošanu, gan Veselības nodaļu. Pēc katras atskaites sekoja pateicības vārdi, nekādas iebildes netika izteiktas. Visas atskaites tika pieņemtas vienbalsīgi. Tajā pašā laikā jau pirms kongresa, un arī rīta cēlienā varēja redzēt, ka delegāti pulcējas atsevišķās grupiņās, lai vienotos par tālāko rīcību. Kā neformālās sarunās atzina delegāti, esošajiem vadītājiem, visticamāk, tiks izteikta neuzticība, viņus vairs neievēlot.

Šāda bija Nominācijas komisija, kas izraudzīja jaunos ūnijas administrācijas kandidātus:

Ivo Käsk, Vilnis Latgalis, Valius Eičinas, Toomas Lukk, Kaile Tuvi, Andres Ploompuu, Nijole Bareikiene, Vaiva Paldavičiene, Bertold Hibner, Mārtiņš Subatovičs, Juris Cīrulis, Valdis Zelčs.

Ceturtdienas vakarā gandrīz vienprātīgi (viena balss pret) delegāti par jauno ūnijas vadītāju ievēlēja līdzšinējo Igaunijas konferences prezidentu Ivo Käsk. Pēc ievēlēšanas viņš gan neskopojās ar uzslavas vārdiem un pateicībām līdzšinējam ūnijas vadītājam Dāvidam Nimmikam. Viņi esot daudz strādājuši kopā, un Ivo Käsk pauda cerību, ka arī turpmāk viņi varēs sadarboties. Nekāda publiska kritika par līdzšinējo ūnijas darbu kongresā neizskanēja.

Piektdien kongress turpinājās, un tad delegātiem tika piedāvāts balsot par pārējo administrāciju. Par ūnijas sekretāru ievēlēja līdzšinējo LDS sekretāru Daumandu Sokolovski. Savukārt mantziņa amatā tika izraudzīts Jaanus-Janari Kogerman. Jaunais mantzinis iepriekš esot veiksmīgi sadarbojies ar jaunievēlēto ūnijas vadītāju, tādēļ Ivo Käsk viņam uzticas. Jāpiebilst, ka Igaunijā jau pēc pāris nedēļām tiks sasaukts konferences ārkārtas kongress, lai izvēlētos nākamo Igaunijas konferences vadību.

Latvijā savukārt jāizrauga nākamais draudžu savienības sekretārs. Saskaņā ar jaunajiem statūtiem, LDS sekretāru var izraudzīt LDS padome, tādēļ šeit ārkārtas kongress nebūs jāsasauc. Mēs, protams, varam kļūdīties, taču, ņemot vērā kongresā dzirdētās sarunas, prognozējam, ka šo pienākumu varētu uzticēt Andrejam Āriņam.

Tā kā Daumands Sokolovskis bija vienīgais no mācītājiem, kura pārziņā bija 4 draudzes (Rīgas 3.draudze, Rīgas 4.draudze, Olaines draudze un Slokas draudze), tad šīs draudzes tagad paliek bez sava mācītāja. Turklāt kādam būs jāpilda arī LDS sekretāra pienākumi. Tas savukārt nozīmē, ka gaidāmas nākamās mācītāju maiņas.

Vēl Baltijas ūnijas kongresā bija jāizrauga jaunā izpildkomiteja. Tā kā 12 cilvēki tajā iekļaujas automātiski – tie ir visu trīs valstu konferenču prezidenti, sekretāri un mantziņi, kā arī ūnijas vadītājs, sekretārs un mantzinis-, tad delegātiem bija vēl jāizrauga 9 pārstāvji – no visām trim Baltijas valstīm.
Lūk, šie deviņi cilvēki:
No Latvijas mācītājus pārstāvēs Dāvis Trubeckojs. Savukārt no draudzes locekļiem izpildkomitejā darbosies Inga Šļakota, Madara Daukste un Valdis Zelčs. No Lietuvas būs tikai divi draudzes locekļi Nijole Bareikiene un Vaiva Paldavičiene, bet no Igaunijas trīs - Indrek Ploompuu, Karin Miller, un trešais cilvēks vēl nav izraudzīts, jo tas būs kādas nodaļas vadītājs, kurš tiks ievēlēts gaidāmajā kongresā.

Kā redzat, Latviju ūnijas izpildkomitejā pārstāvēs tikai jauni cilvēki. Viņi visi ir saistīti ar Misijas skolas projektu, un tas nozīmē, ka arī šis jautājums tiks risināts ūnijas līmenī. Cik zināms, iepriekšējā ūnijas vadība pret to bija skeptiska.Daži interesanti fakti par kongresu:

  • No 62 izraudzītajiem kongresa delegātiem darbā piedalījās 61. 
  • No šiem delegātiem tikai 14 bija sievietes, pārējie bija vīrieši.
  • 3 delegāti bija no Transeiropas divīzijas, 13 delegāti no Baltijas ūnijas, 26 delegāti no Latvijas Draudžu savienības, 10 no Igaunijas, 6 no Lietuvas un 4 īpaši ielūgtie delegāti. 
  • No 26 Latvijas draudžu savienības delegātiem 16 bija no Rīgas, 10 no citām Latvijas vietām. 
  • 12 Latvijas savienības delegāti bija laji, 14 – mācītāji un savienības administrācijas pārstāvji
  • No 12 lajiem tikai 4 bija no citām draudzēm ārpus Rīgas, 8 draudzes locekļi bija no Rīgas draudzēm.
Pārmaiņas Baltijas ūnijā Pārmaiņas Baltijas ūnijā Reviewed by VA redakcija on piektdiena, maijs 24, 2019 Rating: 5

Nav komentāru:

Nodrošina Blogger.