77% adventistu Bībeli lasa vairākas reizes nedēļā. Interese par Bībeli pēdējos gados ir pieaugusi.

Tādu ainu atklāj socioloģiskais pētījums, kas ir visapjomīgākais Adventistu baznīcas vēsturē. 2018.gadā vispasaules līmenī tika organizēta plaša aptauja, kurā piedalījās 63’756 cilvēki no visām 13 baznīcā ietilpstošajām divīzijām. Cilvēkiem tika uzdoti visdažādākie jautājumi, un ir veikts milzīgs darbs, lai aptaujas rezultātus sašķirotu un apkopotu. Ar būtiskākajiem secinājumiem Gada sanāksmē tika iepazīstināti baznīcas vadītāji. Tā kā aptaujas dati ir publiskoti, arī mēs pamazām ar tiem iepazīstināsim VA lasītājus. Un vēl. Pirms gada līdzīgu aptauju Latvijas draudzēs veica VA, tādēļ šos rezultātus salīdzināsim ar pasaules tendencēm.

48 procenti adventistu Bībeli lasa katru dienu, bet kopumā gandrīz 77 procenti to dara vairākas reizes nedēļā. Vēl 13 procenti Bībelē ielūkojas reizi nedēļā. Bet apmēram 10 procenti to dara ļoti reti vai nelasa vispār.

Interesanti, ka šie skaitļi ir diezgan līdzīgi visā pasaulē. Vienīgā divīzija, kur Bībeli vairākas reizes nedēļā lasa gandrīz 87 procenti (un kas pavelk kopējo skaitli uz augšu), ir Eiro-Āzijas divīzija, kas ir bijusī PSRS teritorija. Jāatzīst, ka šajā teritorijā disciplīna vispār ir krietni lielāka nekā citviet pasaulē. Tur gandrīz visi līdzīgi pēta sabatskolas materiālus, lasa Rīta sveicienus un ļoti cītīgi apmeklē dievkalpojumus. Par to plašāk kādā no nākamajām ziņām.

Salīdzinot ar līdzīgu aptauju (kas gan bija mazāka pēc apjoma) 2013.gadā, interese par Bībeli ir pieaugusi. 2013.gadā to vairākas reizes nedēļā lasīja 74 procenti. Tomēr, kā secina aptaujas veicēji, nav mainījies to cilvēku skaits, kas Bībeli tikpat kā nelasa. Aptaujas veicēji domā, ka galvenais izaicinājums ir ieinteresēt šos cilvēkus.

Jāpiebilst, ka mūsu veiktajā aptaujā Latvijā skaitļi bija mazliet pieticīgāki. Saskaņā ar mūsu datiem, vairākas reizes nedēļā Bībeli lasa nepilni 70 procenti adventistu. 18 procenti no aptaujātajiem Latvijā sacīja, ka Bībeli lasa reizi mēnesī vai retāk.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana