Ģenerālkonferencei vajag pieņemt īpašu paziņojumu, kurā tā pauž atbalstu sieviešu kalpošanai gan kā mācītājām, gan arī citos vadošos baznīcas amatos. Šādu aicinājumu izteikušas Adventistu baznīcas Trans-Eiropas divīzijā, kurā ietilpst arī Latvijas draudžu savienība.

Šī ir jau kārtējā divīzija, kas balsojusi par īpašu paziņojumu pēc Ģenerālkonferences Gada sanāksmes. Eiropas adventisti šajā sakarā ir pieņēmuši vairākus būtiskus lēmumus.

Pirmais attiecas uz Ģenerālkonferenci. Transeiropas divīzija prasa līdz pavasarim izstrādāt ziņojuma tekstu, kuru apstiprināt nākamajā gada sanāksmē. Mērķis šim paziņojumam ir viens – skaidri paust atbalstu sieviešu kalpošanai ne tikai mācītāja amatā, bet arī baznīcas administratīvajās struktūrās.

Otrs prasība tiks nosūtīta 'Draudzes rokasgrāmatas' (Church Manual) komitejai. Runa ir par draudzes vecākajiem. Lai gan angļu valodā vārds „draudzes vecākais” ir neitrālā dzimtē, mūsu baznīcas vadītāji vēlas, lai valoda būtu skaidrāka un iedrošinātu draudzes vecākā amatam iesvētīt sievietes. Tādēļ tekstā tiktu tieši norādīts, ka par draudzes vecākajiem tiek ordinēti gan vīrieši, gan sievietes.

Un vēl- Transeiropas divīzija ir nolēmusi īpaši atbalstīt savas mācītājas. 32 sievietēm būs iespēja lielā mērā segt visus studiju izdevumus. Nākamo trīs gadu laikā 20 sievietēm, kas studēs Ņūboldā, un 12 māsām, kas studēs vietējos teoloģijas semināros, tiks segti 75 procenti visu izdevumu. Transeiropas divīzija apmaksās gan ¾ mācību maksu, gan tikpat lielā apmērā kompensēs mājokļa īres un pārējos mācību izdevumus (šo iespēju var izmantot arī sievietes Latvijā, kas vēlas iegūt bakalaura grādu).

Divīzijas gada sanāksme šoreiz notiek Melnkalnē, un tā ilgst 5 dienas. Sākās tā 21.novembrī, un beigsies svētdien, 25.novembrī. Saskaņā ar oficiālo statistiku, Transeiropas divīzijā nepilni 15 procenti mācītāju un draudžu vadītāju ir sievietes.

https://ted.adventist.org/news
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana