Pieaug bažas par vajāšanām Adventistu Baznīcā

Pēdējo nedēļu tendences Vispasaules Adventistu baznīcā radījušas nopietnu satraukumu, kuru visprecīzāk atklāj interneta vide. Sociālajos tīklos un Adventistu diskusiju vietnēs izraisījušās ļoti karstas debates par šovasar Ģenerālkonferencē pieņemtajiem lēmumiem. Daudzi velk paralēles ar kristīgās baznīcas vēsturi pirmajā gadu tūkstotī, kad draudze no vajātas kļuva par vajātāju. Ievērojamais adventistu vēsturnieks Džordžs Naits ir publicējis izvērstu rakstu, kurā pauž izbrīnu, cik negaidīti ātri Adventistu baznīca piepilda tos Atklāsmes grāmatā aprakstītos pravietojumus, kurus tā labprāt piedēvē citām kristīgajām baznīcām.

Runa ir par Ģenerālkonferences Administratīvās komitejas lēmumu izveidot piecas jaunas komitejas. To uzdevums būs gādāt par to, lai visas Adventistu institūcijas būtu saskaņā ar Ģenerālkonferencē pieņemtajiem lēmumiem un baznīcas mācību punktiem.
Pirmā komiteja atbildēs par to, lai tiktu ievērotu visi Ģenerālkonferences pieņemtie normatīvie dokumenti (darba kārtība un vadlīnijas). Otrās komitejas uzdevums būs gādāt, lai visi baznīcas paziņojumi, pieņemtie lēmumi, doktrīnas un vadlīnijas būtu saskaņā ar izpratni, ka Dievs pasauli radījis pirms 6000 gadiem burtiskās sešās dienās (socioloģiskie pētījumi rāda, ka Rietumu pasaulē lielākā daļa draudzes locekļu tam netic).  Trešā komiteja rūpēsies par to, lai tiktu ievērota striktā nostāja pret homoseksuālām attiecībām. Ceturtās komitejas uzdevums būs gādāt par īpašajiem adventistu mācību punktiem, lai tie netiktu apšaubīti vai vājināti. Bet piektā komiteja strādās, lai nepieļautu sieviešu ordināciju un šajā ziņā visos baznīcas līmeņos tiktu piekopta vienota prakse.

Lai gan šādu komiteju izveidošanu vēl jāapstiprina Gada sanāksmē rudenī, uz kuru pulcēsies baznīcas vadītāji no visas pasaules, komiteju sastāvs jau ir zināms. Visās piecās komitejās darbosies tikai Ģenerālkonferences administrācijas darbinieki, un visās piecās piedalīsies arī augstākā baznīcas vadība.

Reizē ar komiteju izveidi ir tapis šo piecu komiteju darbības nolikums. Komitejām būs jāpopularizē savas atbildības sfēras, kurās tās darbosies. Viņu uzdevums būs noskaidrot institūcijas, divīzijas, ūnijas vai savienības, kas rīkojas vai māca atšķirīgi, un “jāstrādā” ar tām. Ja komitejai neizdosies pārliecināt “nepareizi ticīgos”, tai būs jāsagatavo priekšlikumi, kā rīkoties, lai panāktu vienotu ticības izpratni. Komitejas pieņemtos lēmumus nebūs iespējams apstrīdēt baznīcas augstākai vadībai, bet visas sūdzības izvērtēs pati komiteja.

Lai gan pēdējos gados Adventistu baznīcā vērojama vēlme panākt vienotāku izpratni ticības un prakses jautājumos, šāds Ģenerālkonferences lēmums daudziem bijis negaidīts. Pazīstamais adventistu vēsturnieks un teologs Džordžs Naits 28.augustā publicējis rakstu, brīdinot par dramatiskām sekām, kādas šis lēmums var izraisīt (rakstu angliski vari lasīt šeit). Viņš savos secinājumos ir ļoti skarbs:
150 gadus Adventistu baznīca ir uzticīgi sludinājusi vēsti par Atklāsmes grāmatas 13.nodaļu, norādot, ka beigu laikā “visa zeme brīnīsies un sekos zvēram”,  kura nāves vaina būs dziedināta (3.pants). Adventistu rūpju centrā bijis 7.pants, kurš pravieto, ka zvērs “karos ar svētajiem” un “uzvarēs tos”. Tas, ko adventistu evaņģēlisti nebija paredzējuši, ka Ģenerālkonferences vadība pievienosies šim zvēram tā eshatoloģiskajā krusta karā, un konfesijas prezidents vadīs šīs apsūdzības...
Viens no interesantākajiem vēstures faktiem ir tas, ka Romas bīskapiem vajadzēja 600 gadus, lai izveidotu efektīvu pāvestības pārvaldi ar kontroli pār visas pasaules baznīcu, bet Silverspringa (Ģenerālkonferences mītnes vieta- red.piez.) ir gatava to izdarīt nedaudz vairāk kā 150 gadu laikā.
Džordžs Naits savā garajā rakstā aicina atbildēt uz jautājumiem, kas ir draudze, kas ir tās bībeliskā misija, kas ir draudzes vienotība, kā arī atbildēt uz jautājumu, vai ir iespējams vēl efektīvāks veids, kā radīt šķelšanos draudzē, kā tas, kuru izraudzījis pašreizējais Ģenerālkonferences prezidents? Viņš uzskata, ka šobrīd katram draudzē ir jāizvērtē, kāda ir viņa atbildība apturēt tos procesus, kas draud sašķelt un postīt Adventistu baznīcu. Vērojot diskusijas, kādas izvērsušās šobrīd baznīcas iekšienē, Džordžs Naits kā vēsturnieks esot spiests atzīt, ka 2018.gads ir kļuvis par visgrūtāko un bīstamāko visā Adventistu baznīcas vēsturē.

Lūk, trīs vēsturiski citāti, ar kuriem Dž.Naits noslēdz savu rakstu:
Dzīvojot zemē, kurā mēs lepojamies par iespēju brīvi ticēt, baznīca ar spēku nevar radīt vienotību, tikai radīt šķelšanos, tieši tas ir bijis iesmels, kāpēc veidojušās neskaitāmas sektas un partijas. (Džeims Vaits, 1874.gada jūnijs)
Nevienā draudžu savienībā lēmumus nevajadzētu pieņemt steigā, bez iespējas ievilkt elpu un jautājumu uzmanīgi aplūkot no visām pusēm... ĻOTI bieži lēmumi ir pieņemti, par tiem ir nobalsots, bet to ietekme bijusi krietni lielāka nekā sākotnēji gaidīts, un daudz citādāka nekā tā būtu tad, ja tie, kas balso, būtu bijuši gatavi apstāties un bez steigas visu izvērtēt no visām pusēm. (E.Vaita, Liecības draudzēm, 9.sēj.)
Dievs mums nedod varas grožus, lai mēs varētu kontrolēt vienu vai otru darba virzienu. Mūsu darbs bieži ticis būtiski ierobežots tikai tāpēc, ka mēs visos aspektos gribam to kontrolēt… Darbs būtu iespaidīgi virzījies uz priekšu, ja nebūtu radīti šķēršļi gan šeit, gan tur, gan vēl citur. (E.Vaita, 1901.g. Ģenerālkonferencē)
Jāpiebilst, ka pēdējā laikā arvien vairāk pazīstamu teologu, baznīcas vadītāju un zinātnieku ceļ trauksmi par baznīcas vadības izvēlēto kursu, paužot atklāti savu nostāju un brīdinot par pieaugošo spriedzi un šķelšanās draudiem.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana