„Par Septītās dienas adventistiem es neko nezinu. Es esmu presbiterānis.” Aptuveni tā pagājušā gada nogalē, vēl pirms sākās priekšvēlēšanas, par savu konkurentu uz prezidenta amatu adventistu Benu Kārsonu sacīja šobrīd populārākais ASV prezidenta kandidāts no Republikāņu partijas Donalds Tramps.
Bens Kārsons, kurš acīmredzami nav iekarojis vēlētāju simpātijas, tomēr ir pievērsis plašāku sabiedrības uzmanību Adventistu baznīcai Amerikas Savienotajās Valstīs. Viena no socioloģiskās izpētes firmām Pew Research Center pagājušajā gada nogalē savā mājas lapā publicēja 2014.gada socioloģiskos datus par adventistiem Amerikā. Un tie atklāj interesantus skaitļus.
Tikai 0,5 procenti ASV iedzīvotāju sevi uzskata par septītās dienas adventistiem. Salīdzinot ar 2007.gada proporcionāli adventistu skaits ASV ir pat pieaudzis, jo 2007.gadā tie bija 0,4%. Turklāt salīdzinoši ar kristiešu kopienu ASV attīstība ir pozitīva, jo vēl 2007.gadā 78,4% amerikāņu sevi dēvēja par kristiešiem, bet pēc septiņiem gadiem skaitlis saruka par 8 procentiem, un tagad tikai 70,6% amerikāņu ir kristieši.
Starp tautībām un rasēm ir vislielākā dažādība. 37% adventistu ir baltie, 32% melnādainie, 15 spāņu izcelsmes, 8% aziāti un vēl 8% jauktu rasu cilvēki. Visi aptaujātie adventisti apgalvoja, ka viņi tic Dievam, un deviņi no desmit adventistiem atzina, ka ir absolūti pārliecināti par Dieva eksistenci. Salīdzinājumam 63% amerikāņu apgalvo, ka ir droši par Dieva eksistenci. 83% adventistu ir atzinuši, ka reliģija ir ļoti nozīmīga viņu dzīvē. Divas trešdaļas adventistu (67%) saka, ka viņi dodas uz dievnamu vismaz reizi nedēļā, un tas ir viens no lielākajiem skaitļiem starp citiem ticīgajiem ASV. 86% adventistu saka, ka viņi lūdz Dievu vismaz reizi dienā (salīdzinoši ar 55% amerikāņu kopumā).
Absolūti lielākā daļa adventistu tic, ka Bībele ir Dieva Vārds (89%), un gandrīz puse (48%) uzskata, ka to vajag uztvert burtiski. 85 procenti tic Debesīm, bet tikai puse – 52% - tic, ka pastāv elle. Salīdzinoši 82 procenti citu protestantu ASV tic elles eksistencei.
Vēl daži skaitļi. Adventisti vairāk nekā caurmēra amerikāņi ir noskaņoti pret homoseksualitāti un viendzimuma laulībām. 59% adventistu saka, ka sabiedrībai nevajag atbalstīt homoseksuāļu tiesības, un 63% iebilst pret viendzimuma laulību atzīšanu.
Divas trešdaļas jeb 67% adventistu noraida evolūciju, sakot, ka cilvēki vienmēr ir bijuši tādi, kā ir tagad.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana