10.novembra rītā Aizputes draudzes dievnamā pulcējās čakli labas gribas ļaudis, lai piedalītos lielajā uzkopšanas talkā. Ar Latvijas draudžu savienības finansiālu atbalstu Aizputes dievnamā vasaras/rudens periodā norisinājās remontdarbi – tika uzstādīts granulu apkures katls un veikts sienu kosmētiskais remonts. Pēc meistaru padarītā darba, piedurknes uzrotīja aizputnieki un liepājnieki, un pat misionāre no Anglijas, Elvīra Pīrsone, visi nācām kopā, lai slaucītu, tīrītu, mazgātu, kārtotu, nestu, cilātu, pārceltu, spodrinātu. Sakopta tika ne vien dievkalpojuma zāle, bet arī baznīcas apkārtne.

Vairākas stundas aizritēja, aktīvi darbojoties, draudzīgā atmosfērā, uzpošot Dieva namu. Tika stāstīti atmiņu stāsti no piedzīvotā iepriekšējos gados, apspriestas idejas un izteiktas ilgas un cerības par nākotni. Baudījām arī sadraudzības brīžus pie klāta galda, uzklausījām māsas Elvīras piedzīvoto, darbojoties misijā.

Daudz tika padarīts, un darbs allaž vēl ir priekšā. Lapas ir sagrābtas, granulas sagādātas, putekļi notraukti un plāni nākotnei nosprausti. Mēs būsim priecīgi un pateicīgi par jūsu lūgšanām par Aizputi, par nelielo, tomēr jauko Dieva bērnu pulciņu šajā vietā!

Ziņu sagatavoja mācītāja Līvija Baltrušaite-Karzone

Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana