Sabatskola Rietumu pasaulē kļūst arvien nepopulārāka. It īpaši šī tendence novērojama Ziemeļamerikā. No tiem adventistiem, kas biežāk nāk uz dievkalpojumiem, tikai puse ierodas uz katru sabatskolu, savukārt trešdaļa ierodas ne biežāk kā reizi mēnesī. 10 procenti atzīst, ka viņi to neapmeklē nekad. Tādi ir skaitļi, kurus atklāj 2018.gadā visā pasaulē veiktā socioloģiskā aptauja.

Citviet aina gan nav tik skeptiska. Vidēji divas trešdaļas dodas uz Bībeles stundām katru nedēļu. Izņēmums ir Eiro-Āzijas divīzija, kuru bez Baltijas valstīm veido kādreizējā Padomju Savienība (Krievija, Ukraina utt.). Tur gandrīz visi aptaujātie saka, ka regulāri nāk gan uz dievkalpojumiem, gan uz sabatskolu.  Tomēr jāatzīst, ka skaitļi ir neobjektīvi, jo aptaujāti lielākoties ir tie cilvēki, kurus bija iespējams uzrunāt. Tie, kas ir sarakstos, taču uz dievkalpojumiem nedodas, visticamāk aptaujas rezultātos nav redzami.

Interesants ir fakts, ka no tiem, kas reti apmeklē dievkalpojumus, ir tādi, kas nāk tikai uz sabatskolu, taču pašā dievkalpojumā nepiedalās. Šādu cilvēku vairāk ir, piemēram, Centrālamerikā.

Spriežot pēc tendencēm, samazinās arī dievkalpojumu apmeklētāju skaits. Ja 2013.gada aptaujā 78 procenti respondentu teica, ka dodas uz draudzi katru nedēļu, tad pagājušajā gadā to sacīja tikai 71%.
Gandrīz divas trešdaļas apgalvo, ka viņi sabatskolas materiālus lasa un pēta arī mājās. Turklāt vairāk nekā trešdaļa sacīja, ka viņi to dara katru dienu. 20 procenti atzina, ka viņi sagatavotos Bībeles izpētes materiālus faktiski nelasa.

Arī šie skaitļi ir ļoti atšķirīgi. Ziemeļamerikā tikai apmēram trešdaļa aptaujāto sacīja, ka ielūkojas sabatskolas materiālos mājās. Turklāt apmēram puse teica, ka viņi to nedara gandrīz nekad. Diezgan liela skepse pret sagatavotajiem materiāliem ir arī Austrālijā.


Un vēl par lasīšanu. Apmēram puse adventistu labprāt lasa Elenas Vaitas grāmatas un to dara vismaz reizi mēnesī. Savukārt otra puse E.Vaitas darbus nelasa vai lasa ļoti reti.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana