Ziemeļamerikas adventisti nepakļausies ĢK lēmumam

Tikai dažas nedēļas pēc Ģenerālkonferences Gada sanāksmes, kurā nolemts sodīt tos, kas nepakļausies baznīcas pieņemtajiem lēmumiem, savu nepakļaušanos un protestu paudusi Adventistu baznīca ASV un Kanādā. Ziemeļamerikas divīzijas Gada sanāksmē ar absolūtu balsu vairākumu pieņemts aicinājums Ģenerālkonferencei atcelt pieņemto dokumentu.

Photo by Pieter Damsteegt (nadadventist.org)
Vairākas dienas norisinājās sanāksme Ziemeļamerikas divīzijā. Svētdien daudzu stundu garumā notika debates par ĢK Gada sanāksmē pieņemto lēmumu. Tajās Ģenerālkonferences īstenotajai politikai tika veltīta ļoti asa kritika. Baznīcas vadītāji vienojās sagatavot savu paziņojumu, kuru sanāksmes laikā gatavoja īpaši izveidota komiteja. Pirms tam sanāksmes delegātiem bija iespējams izteikties, ko viņi vēlas redzēt sagatavotajā paziņojumā. Pirmdienas vakarā teksts bija gatavs. Otrdien tas vēlreiz tika apspriests un ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināts. Par to balsoja gandrīz ¾ sanākušo delegātu.

Lēmums nozīmē, ka Ziemeļamerikas Adventistu baznīcas neatbalstīs un nepiedalīsies ĢK sodīšanas procedūras īstenošanā. Vēl vairāk, divīzija pieprasa nākamajā Ģenerālkonferences Pavasara sanāksmē šo dokumentu atsaukt. Turklāt divīzija prasa pārskatīt visus pieņemtos nolikumus, kas ļauj baznīcas administrācijai diktēt, kā vietējām baznīcas struktūrām rīkoties jautājumos, kas nav doktrināli un Bībelē pamatoti. Tāpat Ziemeļamerikas adventisti pieprasa 2020.gada Ģenerākonferences sesijā balsot par projektu, kas iedrošina baznīcu respektēt dažādu kultūru atšķirības un atšķirīgo pieeju kalpošanas darbā.

Šobrīd divās Ziemeļamerikas ūnijās notiek sieviešu ordinācija. Divīzijas paziņojums nozīmē, ka tā neļaus spert nekādus soļus, lai šo praksi apturētu. Divu lappušu garajā paziņojumā Ziemeļamerikas adventisti norāda, ka Ģenerālkonference vēlas izveidot hierarhisku baznīcas uzbūvi, kas ir pretrunā ar adventistu kustības pamatbūtību. Viņi atsaucas uz 1888.gada vēsturisko Mineapolises sesiju, norādot uz vēsturiskajām līdzībām, kad baznīca pieņēma kļūdainu lēmumu. Paziņojumā tiek citēta Elena Vaita, kura pauda pārliecību, ka 1888.gada lēmums baznīcai pašai būs jāatceļ, jo tas nav saskaņā ar Dieva gribu un ir pieņemts pretēji Dieva ieceltajai kārtībai. Šobrīd situācija esot līdzīga.

Ļoti asā reakcija liek jautāt, kas notiks tālāk? Lai gan Ziemeļamerikas adventisti ir uzstādījuši vairākas prasības Ģenerālkonferencei, dokumentā nav minēts, kādas sekas būs, ja šīs prasības netiks īstenotas. Debašu laikā delegāti atzina, ka arī Ziemeļamerikā viedokļi ir dažādi, un neviens nevēlas šķelšanos baznīcā. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka Ziemeļamerikas divīzijai ir milzīga nozīme Adventistu baznīcā. Tā būtībā ir Adventistu baznīcas finansiālās eksistences nodrošinātāja. Tieši ASV un Kanādas adventisti lielā mērā uztur un finansē Ģenerālkonferenci un daudzās baznīcas aktivitātes visā pasaulē. Divīzijas prezidents D.Džeksons gan uzsvēris, ka paziņojums nav "Neatkarības deklarācija", un divīzija negrasās pamest Vispasaules Adventistu baznīcu.
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Komentāra publicēšana