Savienības Padome izmanto savas tiesības Daugavpilī

Pēc ilgstošas jautājuma atlikšanas Latvijas Draudžu savienības padome ir izmantojusi savas tiesības un iejaukusies konfliktā, kāds izveidojies Daugavpils adventistu draudzē. Bez draudzes piekrišanas lielākā daļa draudzes locekļu ir pārcelti uz citu draudzi.

VA jau rakstīja par šķelšanos Daugavpils draudzē. Tās rezultātā pirms pāris gadiem apmēram puse draudzes locekļu sāka pulcēties atsevišķi. Toreiz ar Draudžu savienības padomes lēmumu neapmierināto grupai kā kalpotājs tika nozīmēts Dainis Rudzītis. LDS arī izteica gatavību pieņemt šos cilvēkus Savienības draudzē ar apņemšanos nākotnē izveidot vēl vienu adventistu draudzi Daugavpilī.

Tomēr esošā Daugavpils adventistu draudze atteicās atlaist šos cilvēkus uz Savienības draudzi. Kā VA apstiprināja bīskaps Vilnis Latgalis, Draudžu savienības padome divreiz lūdza Daugavpils draudzi nobalsot par šo cilvēku atlaišanu, taču draudze lūgumu noraidīja. LDS padome saņēma skaidrojumu, ka Daugavpils draudze šos cilvēkus uzskata par šķeltniekiem, tādēļ “brīvlaišanas rakstu” viņiem nedos. Savukārt kādreizējo draudzes vecāko Alvilu Šaripovu, kurš bija viens no jaunās grupas neformāliem vadītājiem, ar balsojumu izslēdza no draudzes. Jāpiebilst, ka gan Daugavpils draudzes mācītājs Vitālijs Kroitors, gan Alvils Šaripovs tajā laikā bija Latvijas Draudžu savienības padomes locekļi.

A.Šaripovs par draudzes lēmumu iesniedza protestu Draudžu savienības padomei. LDS padomei bija pienākums šo sūdzību izskatīt. Taču ņemot vērā vietējās draudzes lēmumu par A.Šaripova izslēgšanu, viņš uz laiku tika atstādināts no LDS padomes locekļa pienākumiem.

Bīskaps Vilnis Latgalis VA atzina, ka dažādu iemeslu dēļ – vairāki padomes locekļi esot slimojuši, turklāt aktuāli bijuši citi svarīgi jautājumi – padome ar savu lēmumu ir kavējusies. 14.martā Alvils Šaripovs esot ieradies padomes sēdē un paziņojis, ka viņš prom neies, līdz būs pieņemts lēmums viņa lietā. Tā kā viņš no padomes locekļa pienākumiem joprojām bija atstādināts, tad padome sēdi pārtraukusi un visi izklīduši.

4.aprīlī Draudžu savienības padome sasauca ārkārtas sēdi, lai beidzot pieņemtu lēmumu. Kas attiecas uz Alvilu Šaripovu, LDS padome secinājusi, ka Daugavpils draudzei bija tiesības lemt par A.Šaripova izslēgšanu no draudzes. Šajā Daugavpils draudzes sēdē klāt bija arī divi deleģēti LDS pārstāvji, kas apliecinājuši, ka viss noticis atbilstoši baznīcas kārtībai. Turklāt Draudžu savienības padome vaino A.Šaripovu neslavas celšanā draudzei.  Līdz ar to ir pieņemts lēmums akceptēt Daugavpils draudzes balsojumu, un Alvils Šaripovs ir izslēgts no Latvijas Draudžu savienības padomes.

4.aprīlī arī pieņemts lēmums par tiem draudzes locekļiem, kas izteikuši vēlēšanos pāriet uz Savienības draudzi. LDS padome ir secinājusi, ka Daugavpils adventistu draudzei nav bijuši pamatoti iemesli neatlaist šos cilvēkus. Kā VA skaidroja bīskaps Vilnis Latgalis, esošā kārtība paredz respektēt cilvēku vēlmi mainīt piederību draudzei. Tā kā Daugavpils draudze šai kārtībai nav pakļāvusies, tad Draudžu savienībai izmantojusi savas tiesības uzņemt viņus Savienības draudzē bez Daugavpils draudzes atļaujas. Tāpēc kopš 4.aprīļa viņi vairs nav uzskatāmi par Daugavpils draudzes locekļiem. Bīskaps no galvas nevarēja pateikt precīzu skaitli, taču atzina, ka pēdējo mēnešu laikā neapmierināto skaits ir vēl pieaudzis, un tagad to ir vairāk nekā 30 cilvēku.

Kas ar šo grupu notiks tālāk, par to pagaidām pāragri spriest. Ir zināms, ka viņi vēlas izveidot jaunu adventistu draudzi, taču, kā sacīja Vilnis Latgalis, par to lems jaunā administrācija, kuru ievēlēs kongresā šī gada maijā.

Alvils Šaripovs, kurš pēdējās nedēļas laikā par notiekošo vairākkārt rakstiski bija sūdzējies adventistu mācītājiem, kalpotājiem un nodaļu vadītājiem, izraisot arī asu pretreakciju, 5.aprīlī pēc padomes lēmuma uzrakstīja pateicību par pieņemto lēmumu. Viņš, lai gan neuzskata to par godīgu, respektējot lēmumu par savu izslēgšanu no Draudžu savienības padomes. Viņš arī atzina, ka ir savā darbā pieļāvis kļūdas, tāpēc no sirds par to atvainojoties.

Materiālu sagatavoja žurnālists Aidis Tomsons
Dalīties Google Plus

VA redakcija:

"Vēstis adventistiem" ir neatkarīga Septītās dienas adventistu izveidota platforma, lai ziņotu par norisēm adventistu draudzēs Latvijā un pasaulē, kā arī notikumu tendencēm sabiedrībā.
Mēs ļoti priecātos, ja Tu, mūsu lasītāj, sāktu ar vien vairāk domāt - kas, kā un kapēc?
    Blogger komentāri
    Facebook komentāri

0 comments :

Ierakstīt komentāru